Warmia i Mazury

Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego PSP

5 stycznia 2024 roku był ostatnim dzień służby w Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i st. bryg. Adama Jastrzębskiego Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Od dnia 6 stycznia pełniącym obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP został st. bryg. Tomasz Ostrowski.

W Olsztynie odbyła się z tej okazji uroczysta zbiórka, na której w symboliczny sposób nadbryg. Tomasz Komoszyński pożegnał się ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP i zdał obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także przyjął meldunek st. bryg. Adama Jastrzębskiego o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na uroczystości zgromadzili się komendanci powiatowi i miejscy PSP z województwa, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, rodziny odchodzących komendantów, a także zaproszeni goście.

Nadbryg. Tomasz Komoszyński służbę PSP rozpoczął w 1997 roku, jako kadet w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Po ukończeniu nauki w Częstochowie w 1999 r. został skierowany do służby w KP PSP w Iławie na stanowisko dowódcy zastępu. Doświadczenie w podziale bojowym zdobywał kolejno w komendzie miejskiej PSP w Elblągu oraz w komendzie powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Po ukończeniu studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 2003 r. zaczął pracę w pionie kontrolno-rozpoznawczym komendy powiatowej w Nowym Dworze Gdańskim. Z czasem awansowany został na dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej, a w 2008 r. objął stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W 2010 roku ukończył studia magisterskie w SGSP. Przez 13 lat pełnił funkcję nieetatowego rzecznika prasowego komendy. W międzyczasie kontynuował dokształcanie, kończąc studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Elblągu. Po ośmiu latach pełnienia funkcji zastępcy komendanta powiatowego PSP, w 2016 r. został powołany na stanowisko pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP. 5 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nadał st. bryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu stopień nadbrygadiera. Z dniem 31 marca 2020 r. Minister Spraw Wewnętrzych i Administracji powołał nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego na stanowisko warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Po ponad 26 latach służby z dniem 5 stycznia 2024 nabryg. Tomasz Komoszyński przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

St. bryg. Adam Jastrzębski służbę rozpoczął w 1993 roku, jako kadet w Szkole Aspirantów w Poznaniu. W 1995 r. po zakończeniu szkoły stałą służbę podjął w komendzie powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, gdzie służył ponad 16 lat. W starogardzkiej komendzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy i dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W roku 2004 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim. W sierpniu 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim. St. bryg. Adam Jastrzębski w marcu 2017 roku objął stanowisko komendanta miejskiego PSP w Gdańsku. W 2000 roku ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zdobywając tytuł inżyniera pożarnictwa. Studia magisterskie w SGSP ukończył w 2003 r. Ponadto zdobył wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz zarządzania w stanach zagrożeń w SGSP w Warszawie. Z dniem 1 września 2020 roku został powołany na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP. St. bryg. Adam Jastrzębski z dniem 5 stycznia 2024 po blisko 31 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

(mł. bryg. Grzegorz Różański/ fot. mł. bryg. Grzegorz Różański)

error: Nie kopiuj!!!