AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiana przebiegu drogi gminnej – ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego Morągu

Rada Miejska w Morągu,  po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostródzkiego, zmieniła przebieg drogi gminnej – ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu, położonej na części działki nr 948/59 w obrębie ewidencyjnym Miasto Morąg nr 2, poprzez włączenie w ciąg drogi gminnej — ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu, odcinka zlokalizowanego na części działki nr 948/59 w obrębie Miasto Morąg nr 2.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiana przebiegu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego związana jest z tym, że ulica ta posiada już status drogi publicznej gminnej, a w związku z budową nowego odcinka tej ulicy, konieczne jest podjęcie uchwały o zmianie jej przebiegu. Zaliczenie nowego odcinka drogi do kategorii dróg publicznych wymagane jest również w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę tej drogi.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!