Zmiana regionalizacji ASF !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wydał 22 sierpnia 2019 r. decyzję wykonawczą UE 2019/1373. Wprowadza ona zmiany do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich: część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga, część gminy Małdyty położona na północny-wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową znalazła się w obszarze zagrożonym (niebieskim).Część gminy Morąg i Małdyty,  pozostały w obszarze ochronnym (żółtym).

Oznacza to, że od dnia 23 sierpnia 2019 r. na części terenu gmin Morąg i Małdyty obowiązują zmienione zasady obowiązujące w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz uregulowania odnoszące się do pozyskiwania i postępowania z dzikami, określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.).

W załączeniu informacja w sprawie zasad przemieszczania świń.

Zasady przemieszczania św -niebieska

(UM Morąg)