Warmia i Mazury

Zmiana w konkursie na stanowisko dyrektora CEiIK-u

Zarząd województwa zmienił uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

W załączniku do uchwały nr 60/850/19/VI z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych  w Olsztynie dotychczasowy pkt IX ppkt12 otrzymuje brzmienie:

„12) Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do dnia  30 września 2020 roku.”

Do pobrania:
– Uchwała Nr 25/335/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!