Warmia i Mazury

Zmiana wysokości diet radnych powiatowych

Podczas XXIII Sesji Rady Powiatu w Ostródzie została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

Ustala się następujące miesięczne diety zryczałtowane przysługujące radnym:
1) przewodniczącemu Rady – w wysokości 145 % kwoty bazowej,
2) nieetatowym członkom Zarządu – w wysokości 145 % kwoty bazowej,
3) wiceprzewodniczącym Rady – w wysokości 126 % kwoty bazowej,
4) przewodniczącym stałych komisji Rady – w wysokości 126 % kwoty bazowej,
5) wiceprzewodniczącym stałych komisji Rady – w wysokości 126 % kwoty
bazowej, z zastrzeżeniem ust.4,
6) radnym nie pełniącym funkcji wymienionych w pkt 1-5 – w wysokości 113 %
kwoty bazowej.
2. Określone w ust.1 diety przysługują za udział radnych w sesjach Rady, posiedzeniach Zarządu oraz komisji stałych Rady

Wysokość kwoty bazowej w 2021 r. wynosi – 1 789,42 zł,

pkt 2 Uchwała RP – zmiany w budżecie

pkt 3 Uchwała RP – zmieniająca uchwałę w spr. składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady

pkt 4 Uchwała RP – ustalenie wysokości diet radnych

pkt 4 Uchwała RP – ustalenie wysokości diet radnych – II wersja

Link do transmisji z obrad Rady Powiatu

Retransmisja XXIII Sesji Rady Powiatu w Ostródzie

error: Nie kopiuj!!!