AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiany dot. dotacji celowej dla instytucji opiekującymi się dziećmi do 3 lat

Uchwałą Rada Miejska w Morągu dokonała zmiany uchwały Nr XXXIX/586/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Morąg poprzez podniesie wysokości dotacji ze 150 na 200 zł.

W uchwalonym dokumencie czytamy:

  • 1. W §1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/586/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Morąg otrzymuje brzmienie: „1) podmioty prowadzące żłobki otrzymują dotację w wysokości 200 zł miesięcznie na każde zamieszkałe na terenie Gminy Morąg dziecko objęte opieką w żłobku;”

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Stosownie do art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały. Obecnie na terenie Gminy Morąg funkcjonuje jedna instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a jest nią, dysponujący 24 miejscami, żłobek pod nazwą „Klub Malucha „Smoczek” ul. Chodkiewicza 1A, 14-300 Morąg. Na podstawie obowiązującej uchwały Nr XXXIX/586/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Morąg podmioty prowadzące żłobki otrzymują dotację w wysokości 150 zł miesięcznie na każde zamieszkałe na terenie Gminy Morąg dziecko objęte opieką w żłobku. Osoba prowadząca „Klub Malucha „Smoczek” wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dotacji, aby w ten sposób zrekompensować rodzicom skutki wzrastającego czesnego. Obecnie rodzice, po odliczeniu dotacji otrzymywanej z Gminy w wysokości 150 zł, płacą czesne w wysokości 1100 zł. Oprócz tego ponoszą koszty wyżywienia w wysokości 20 zł dziennie. Zaproponowany wzrost dotacji z 150 zł do 200 zł miesięcznie na dziecko zwiększy dotację roczną z 42 300 zł do 57 600 zł czyli o 14 400 zł – napisał w uzasadnieniu Burmistrz Morąga.

(red./ fot. arch. redakcji)

error: Nie kopiuj!!!