Warmia i Mazury

ZMIANY PROCEDUR PRZY WPROWADZANIU ŻYWNOŚCI DO OBROTU

Od nowego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).

W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr.

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/ 
Ponadto 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny
system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Dla przedsiębiorców istotna jest również informacja o planowanej przerwie technicznej w działaniu systemu oraz rejestru.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!