Zmiany w obostrzeniach 17-31 stycznia

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia niektórych branż gospodarki będą obowiązywały także po 17 stycznia – do 31 stycznia.

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19:
•    Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
•    Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.
•    Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami spożywczymi.
•    Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
•    Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
•    Nieczynne są stoki narciarskie.
•    Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
•    Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
•    Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
•    Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
•    W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
•    W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
•    Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
•    Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
•    Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
•    Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wsparcie wypłacone firmom i pracownikom z Tarczy Antykryzysowej, Finansowej i Pomocowej przekroczyło 170 mld zł i uratowało ponad 5mln miejsc pracy. Polskich przedsiębiorców wesprą także rozwiązania przewidziane w Tarczy Branżowej m.in. zwolnienie ze składek ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie, dotacja w wysokości do 5 tys. zł oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.

Komisja Europejska zatwierdziła założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0, która zakłada wypłacenie 13 mld zł dla mikro i średnich firm. Polski rząd wesprze finansowo przedsiębiorców z 38 branż, najbardziej dotkniętych skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa. Uprawnione firmy będą mogły składać wnioski już od 15 stycznia do 28 lutego br.

Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli przeznaczone dla osób, które walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Są to m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy społecznej.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się 15 stycznia, ze szczepień będą mogli skorzystać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Tego dnia rozpocznie się także rejestracja do szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, która potrwa do 21 stycznia. W następnym kroku zaszczepione zostaną osoby powyżej 70. roku życia oraz służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. Rejestracja pacjentów powyżej 70. roku życia rozpocznie się od 22 stycznia.

https://www.gov.pl/web/premier/etap-odpowiedzialnosci-przedluzony-do-31-stycznia

(wwim)