Warmia i Mazury

Zmiany w programie „Rodzina 500+”. Odpowiedzi na pytania

Czy poza zmianą związaną z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze coś jeszcze zmieni się w programie „Rodzina 500+”? Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2021 r. przynosi ważną zmianę związaną ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Co jeszcze się zmieni?

Otrzymuję świadczenie wychowawcze na dziecko, czy muszę składać nowy wniosek w tym roku?

Tak, w 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy.

Kiedy rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy?

Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Co mogę zrobić, jeżeli nie chcę lub z jakiegoś powodu nie mogę złożyć wniosku online?

Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Kiedy muszę złożyć wniosek, by zachować ciągłość wypłaty świadczenia?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Co się stanie, jeżeli wniosek złożę później – w maju, czerwcu, lipcu? Kiedy otrzymam pieniądze?

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Co to oznacza w praktyce?

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Czy oprócz wniosku trzeba będzie składać jakieś dodatkowe dokumenty?

Od czasu zniesienia kryterium dochodowego rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Jeżeli moje dziecko ma 17 lat, to otrzymam na nie świadczenie wychowawcze?

Tak, świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Co ważne, świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i pieczy zastępczej.

(W-M UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!