Warmia i Mazury

Zmiany w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

W związku z ogłoszonym od 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz rządowymi ograniczeniami dokonano zmian w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 

Ideą inicjatywy jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

Początkowo projekt miał trwał do 31.03.2021 roku, ale w ostatnim czasie został przedłużony o trzy miesiące i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Przedsięwzięcie rozszerzono o dodatkowe działanie związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Na ten cel przeznaczono dodatkowe fundusze w wysokości prawie 3 mln zł na każde partnerskie województwo.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pensjonariuszy m.in.: domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, hospicjów oraz schronisk.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!