AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiany w zarządach morąskich osiedli

W Gminie Morąg funkcjonuje 8 osiedli – jednostek pomocniczych Gminy Morąg. Dwa z nich: Osiedle Sienkiewicza i Pułaskiego nie mają wybranego zarządu oraz przewodniczącego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 1 „ZATORZE”
Renata Cołoś
Członkowie Zarządu: Małgorzata Tomczuk – zastępca Przewodniczącego, Dorota Przetacka – sekretarz, Jarosław Rowicki, Marta Konieczna.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 2 „KOLONIA ROBOTNICZA”

Mariusz Dowiedczyk
Członkowie Zarządu: Amelia Rzeczkowska – Zastępca Przewodniczącego,  Żaneta Ludkiewicz – Sekretarz Zarządu Osiedla, Monika Dowiedczyk, Roman Czerwiński, Bartosz Andrzejczyk,  Bartosz Mościcki.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 3 „KOLONIA WARSZAWSKA”
Krzysztof Kowalewski
Członkowie Zarządu: Mariusz Mielcarz – zastępca Przewodniczącego, Beata Podlewska – Grędzińska – sekretarz, Cezary Siepioła, Katarzyna Królak, Dariusz Pańczuk.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 4 „ KWIATOWA”
Aleksander Cydejko
Członkowie Zarządu: Mieczysław Supranowicz – zastępca Przewodniczącego, Krystyna Lewandowska – sekretarz, Tadeusz Morawski, Wiesława Wawruch, Stanisław Luśnia.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU OSIEDLA NR 5 „ STARE MIASTO”
Kamila Stabrowska
Członkowie Zarządu: Jan Szydłowski – Zastepca Przewodniczącego, Dominik Rimaszauskas – Sekretarz, Alina Kępska – członek, Waldemar Dzieliński – członek, Marek Możejko – członek, Beata Potratz – członek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 6 „ KUJAWSKA”

Adam Pyjor
Członkowie Zarządu:  Kamil Kaczyński – zastępca Przewodniczącego, Anna Cymerman – sekretarz, Marek Pawlukiewicz, Daniel Woronko, Grzegorz Iwaniec.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 7 „ PUŁASKIEGO”

brak
Członkowie Zarządu: brak.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 8 „ SIENKIEWICZA”

Brak
Członkowie Zarządu: Brak

Zadania Osiedli:
1. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
2. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,
  2. Współuczestnictwo we współorganizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską Konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla,
  3. Występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
  4. Współpracę z radnym z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla,
  5. Udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  6. Współpracę z samorządami mieszkańców innych Osiedli,
  7. Ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla.

Granice Osiedli (DOC, 60.5 KiB)

Statuty Osiedli (PDF, 174 KiB)

Zmiana Statutów Osiedli (PDF, 73.3 KiB)

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!