Znak „Produkt Warmia Mazury” – również dla NGO!

Ruszyła jedenasta edycja projektu „Produkt Warmia Mazury”, w ramach którego o przyznanie znaku jakości ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, placówki publiczne, jak i organizacje pozarządowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 r.

„Produkt Warmia Mazury” to prestiżowy znak przyznawany przez Samorząd Województwa, o który w kategorii produkt, usługa lub wydarzenie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku.

Od 2014 roku wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co znacząco wpływa na wzrost jej konkurencyjności.

W grupie podmiotów, które uzyskały znak „Produkt Warmia Mazury”, znajduje się kilkanaście organizacji pozarządowych, jednakże dominują spółki oraz indywidualne działalności gospodarcze. Tymczasem sektor ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, którego kluczowy trzon stanowią NGO-sy, ma wiele do zaoferowania mieszkańcom, turystom, a także lokalnym przedsiębiorcom. Dlatego też zachęcamy stowarzyszenia i fundacje do ubiegania się o znak „Produkt Warmia Mazury”.

Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez lokalne firmy, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami rzemieślniczymi, przemysłowymi, usługami rzemieślniczymi, usługami turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi, wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Przy ocenianiu brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia dla promocji bogactwa kulturowego, społecznego, historycznego i przyrodniczego regionu.

Siedziba firmy może znajdować się poza regionem. Istotne jest zaś to, aby wytwarzanie produktu, świadczenie usługi bądź organizowanie wydarzenia odbywało się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Co również ważne, uzyskanie prawa do używania znaku „Produkt Warmia Mazury” jest bezpłatne.

Informacje na temat projektu oraz jego regulamin są dostępne pod linkiem https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/produkt-warmii-i-mazur. Aby ubiegać się o przyznanie prawa do używania znaku „Produkt Warmia Mazury”, należy w terminie do 23 sierpnia 2019 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź przysłać wypełniony wniosek drogą e-mailową na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl.

(rowop)