Warmia i Mazury

Znakowanie miodu – zmiana przepisów

Zmiana dotyczy sposobu wskazywania w oznakowaniu miodów pochodzących z więcej niż jednego kraju informacji o krajach pochodzenia (w których miód został zebrany). Dotychczas możliwe było umieszczenie następujących, ogólnych informacji:

  1. a) „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo
  2. b) „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo
  3. c) „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.

Tego rodzaju informacje – od momentu wejścia w życie rozporządzenia – nie będą już możliwe do stosowania na miodach produkowanych w Polsce. Nowe brzmienie przepisu wymaga wskazania: „nazwy państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany”.

Należy podkreślić, że zgodnie z informacją wskazaną w uzasadnieniu do wprowadzonej zmiany celem nowelizacji rozporządzenia jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia. Zmiana jest odpowiedzią na wnioski pszczelarzy, którzy zwracali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatami wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych mających na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu miodu.

Ponadto w rozporządzeniu przewidziano okres przejściowy – czyli możliwość pozostawania w obrocie miodu oznakowanego w oparciu o dotychczasowe przepisy, do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2233

(Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)

error: Nie kopiuj!!!