Znamy skład nowej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zarządzenie w sprawie powołania składu IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rada w nowym składzie będzie funkcjonować w latach 2019-2021.

Rada powoływana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41a i 41b ustawy). Działa na podstawie Uchwały Nr 45/919/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RDPP składa się z 20 członków:

– przedstawiciela Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
– dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
– siedmiu przedstawicieli Marszałka Województwa, w tym członka Zarządu Województwa oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
– dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 5 przedstawicieli wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do składu IV kadencji Rady Marszałek zarządzeniem nr 7/2019 powołał następujące osoby:

1) Sylwia Jaskulska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2) Wioletta Śląska-Zyśk – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3) Teresa Astramowicz-Leyk – Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4) Dariusz Rudnik – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
5) Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
6) Waldemar Buszan – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
7) Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8) Łukasz Bielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
9) Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
10) Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11) Arkadiusz Jachimowicz – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
12) Antoni Furtak – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur)
13) Marek Borowski – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Bank Żywności w Olsztynie)
14) Dorota Jeżowska-Olszewska – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego)
15) Bartłomiej Głuszak – przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa)
16) Piotr Baczewski – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim
17) Janina Milewicz – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie
18) Marlena Kulis – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
19) Teresa Kocbach – Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie
20) Andrzej Karski – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Członkowie RDPP wymienieni w punkcie 16-20 zostali wybrani przez organizacje pozarządowe w wyniku głosowania, które odbyło się w grudniu 2018 r. Osoby te, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów (7 osób), otrzymały największą liczbę ważnie oddanych głosów.

(rowop)