Zostań Szefem Stałego Międzynarodowego Sekretariatu

Euroregion Bałtyk (ERB) aktualnie poszukuje Szefa Stałego Międzynarodowego Sekretariatu – struktury koordynującej działania ERB od 2004 roku i wspierającej jego organy polityczne i administracyjne.

Jest to praca na pełen etat, wymagająca doskonałych umiejętności administracyjnych i społecznych oraz dużej mobilności, oferująca w zamian ekscytujące, międzynarodowe środowisko pracy i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Euroregion Bałtyk jest organizacją współpracy politycznej w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składającą się z 10 regionów i organizacji członkowskich z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. W swoje działania angażuje obywateli, polityków, partnerów gospodarczych i społecznych oraz instytucje edukacyjne i kulturalne. ERB stanowi sieć funkcjonalnych powiązań ponad granicami i promuje dialog polityczny, zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy wzmacniając w ten sposób demokrację lokalną i wspierając kontakty międzyludzkie.

W zgodzie z agendą Euroregionu Bałtyk do 2030 roku ma on kontynuować swoje działania koncentrując się na lobbingu i promocji wspólnych interesów, wdrażaniu strategicznych inicjatyw i projektów oraz wymianie wiedzy by razem poszukiwać rozwiązań dla wspólnych wyzwań.

Siedziba Stałego Międzynarodowego Sekretariatu mieści się w Elblągu, przy biurze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg.

Zgłoszenia w formie listu motywacyjnego i życiorysu w języku angielskim należy przesyłać do dnia 20 stycznia 2019 roku (godz. 24.00) na adres e-mail: sebastian.magier@euroregionbaltic.eu.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)