Zwolnienie z podatku dochodowego dla planujących inwestycje

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z Gminy Morąg i okolic na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu, które odbędzie się dnia 24.10.2019 r. o godz. 10.00 w sali sesyjno— szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu (II piętro) — Plac Jana Pawła II 1.

Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

(UM Morąg)