ŻYWIENIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATY

Zakaz używania koncentratów w proszku, dań instant, kostek bulionowych lub mieszanek przypraw, zawierających glutaminian sodu obowiązuje we wszystkich jednostkach systemu oświaty realizujących żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży lub mających w placówkach sklepiki, te obowiązujące przepisy przypomina Odział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154):

zupy, sosy oraz potrawy należy sporządzać z naturalnych składników. Wykluczone jest stosowanie np.: kostek bulionowych czy mieszanek przypraw (zawierających np.: wzmacniacz smaku: glutaminian sodu, inozynian disodowy i guanylan disodowy), koncentratów w proszku, produktów/dań instant itp.   do smażenia należy używać oleju roślinnego rafinowanego o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Rekomendowany jest olej rzepakowy lub oliwa z oliwek.

Zasadniczym celem żywienia prowadzonego w jednostkach systemu oświaty jest ochrona zdrowia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, zapewnienie dostępu do posiłków, potraw o wysokiej jakości i wartości odżywczej. Ponadto sposób żywienia powinien być spójny z  wiedzą teoretyczną, jaką uzyskują dzieci i młodzież podczas zajęć w przedszkolach i szkołach (rola edukacyjna).

W związku z powyższym ustawodawca za nieprzestrzeganie przepisów ww. rozporządzenia przewidział karę pieniężną, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j).

Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

(WSSE Olsztyn)