Żywność wysokiej jakości – znakiem rozpoznawczym Warmii i Mazur

O produkcji i sprzedaży zdrowej żywności rozmawiali przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu i instytucji otoczenia biznesu podczas konferencji zorganizowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą inicjatywy było m.in. poznanie aktualnych problemów firm sektora spożywczego w tym produkujących żywność wysokiej jakości, wyzwań przed jakimi stoją oraz oczekiwań i możliwości rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym.

Otwierając konferencję „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur – żywność wysokiej jakości, Robert Szewczyk – dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, że rośnie świadomość konsumencka a zdrowa żywność z Warmii i Mazur jest jedną z naszych sztandarowych wizytówek.

– Produkcja wyrobów w tradycyjnej i regionalnej technologii jest obecnie postrzegana jako szansa dla małych i średnich firm żywnościowych. Produkowanie żywności bardziej naturalnej, mniej przetworzonej jest najważniejszym kierunkiem na przyszłość – powiedział. – Kupujący wybierają nie tylko produkty o wyższych standardach higienicznych i zdrowotnych, ale szukają również takich, które posiadają świadectwa potwierdzające ich pochodzenie lub gwarancję odpowiedniej metody produkcji. Istnieje dziś – silna tendencja do podkreślenia własnej przynależności regionalnej. W ten nurt idealnie wpisują się mechanizmy pozwalające promować i ochraniać dziedzictwo kulturowe. Certyfikowany znak przyznawany producentom i restauratorom „Dziedzictwo kulinarne Warmia, Mazury Powiśle” to synonim jakości i pielęgnacji tradycji. Żywność wysokiej jakości to jedna z inteligentnych specjalizacji województwa. Rozwój sektora żywieniowego jest inwestycją
w przyszłość.

Sesję poświęconą promocji pt. „Po pierwsze Internet – jak korzystać z bezpłatnych narzędzi internetowych” poprowadziła Wioleta Magdziarz doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje, który pomaga przedsiębiorcom rozwijać swój biznes w Internecie. Uczestnicy konferencji poznali możliwości wykorzystania bezpłatnych narzędzi internetowych, otrzymali praktyczne wskazówki jak diagnozować rynek spożywczy i konkurencję oraz jak stworzyć indywidualny plan usprawniający funkcjonowanie firmy w Internecie.

W części poświęconej dobrym praktykom swoje pomysły na produkcję ekologicznej żywności i jej promocję przedstawili lokalni wytwórcy i promotorzy eko żywności.

„Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra” to myśl przewodnia Spółdzielni Socjalnej Naturalna Żywność, Anita Pawlak (przedsiębiorca, trener i doradca biznesowy) promotorka świadomego odżywiania i diety roślinnej podzieliła się doświadczeniami z utworzenia sklepu internetowego i stacjonarnego ze zdrową żywnością w Elblągu. Jak zaznaczyła – działalność spółdzielni to przede wszystkim pomoc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

Eko Targ na rynku w Jezioranach to z kolei pomysł na promocję eko żywności w środowisku lokalnym. Jak powstał i z jakimi trudnościami musieli zmierzyć się organizatorzy i pomysłodawcy opowiedziała Marcelina Mikułowska (artystka, projektantka przestrzeni publicznych i działaczka na rzecz rewitalizacji miast) współzałożycielka Fundacji Revita Warmia w gminie Jeziorany. Uczestnicy konferencji otrzymali również wskazówki jak zorganizować targ, kogo zaprosić do współpracy, jak wypromować lokalne marki i lokalnych producentów.
Ideę inteligentnych wiosek przyszłości „Smart Village”, przedstawił Stanisław Suchorski członek zarządu i założyciel Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Ostoja Natury. Producent żywności (prowadzący uprawę ponad 60 certyfikowanych roślin ekologicznych) przedstawił zasady produkcji żywności organicznej najwyższej jakości przy wykorzystaniu tradycyjnych metod upraw oraz najnowszych technologii.

Druga część wydarzenia poświęcona była marce produktu na rynku spożywczym, czyli spersonalizowanemu wyobrażeniu i odczuciu odbiorców w odniesieniu do oferowanych produktów, usług czy firm. O znaczeniu budowy marki, wykorzystaniu narzędzi on-line przy ocenie potencjału rynku zagranicznego i dotarciu do potencjalnych odbiorców mówiła Wioletta Magdziarz reprezentująca Google Internetowe Rewolucje. Aktualne i nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej przedstawiła Dorota Metera (ekspert w dziedzinie rolnictwa ekologicznego), Prezes zarządu i pełnomocnik ds. jakości Bioekspert Sp. z o.o., jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.

O budowie marki produktu oraz wzroście świadomości konsumentów opowiedziała Katarzyna Bosacka, współautorka i prowadząca programy poświęcone zdrowemu odżywianiu i świadomemu kupowaniu.

Podczas spotkania podjęto szereg ciekawych tematów z zakresu wdrażania standardów produkcji
eko-żywności i jej promocji. Przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele środowiska naukowego i instytucji otoczenia biznesu dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Konferencja jest częścią projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

(wwim)