Dla liderów zmian w lokalnych społecznościach

V Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” potrwa od 23 do 24 października 2019 roku w Ostródzie. 

Forum będzie okazją do kształtowania nowych kompetencji liderów zmiany w swoich społecznościach, a także podsumowaniem kolejnego roku wdrażania Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz czasem wymiany doświadczeń i refleksji nad perspektywami inicjatywy.

Zajęcia będą odbywały się w formie bloków wykładowo-konferencyjnych (wszyscy uczestnicy w jednym miejscu) oraz bloków warsztatowych, które będą realizowane w podziale na grupy.

W ramach bloku warsztatowego każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego warsztatu na jeden z tematów:
1) O pięknie i kiczu,
2) O odnowie wsi (warsztat dla osób, które rozpoczynają przygodę z odnową wsi oraz zainteresowanych przyłączeniem się do inicjatywy – tj. nowe gminy i miejscowości w inicjatywie, potencjalni przyszli uczestnicy),
3) O motywacji lidera (warsztat dla liderów działających od lat w inicjatywie odnowy wsi),
4) O motywacji koordynatora gminnego (warsztat dla koordynatorów gminnych działających od lat w inicjatywie odnowy wsi),
5) O szczęściu życia na wsi.
W drugim dniu każdy z uczestników wybiera grupę na wizytę studyjną tj. jedną z trzech opcji:
1) Blanki – wieś zielarska,
2) Zalesie – wioska smerfów,
3) Nowe Monasterzysko – wioska dobrego czasu wraz z Karszewem z tematem przewodnim „pióropusznikowy gaj“.

Formularze zgłoszeniowe potwierdzające zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać w formie elektronicznej w wersji edytowanej bez podpisu (plik excel) oraz w wersji skanu lub zdjęcia oryginalnego dokumentu podpisanego przez zgłaszającą się osobę na adres: k.gorska@warmia.mazury.pl. Przed przesłaniem kompletu formularzy należy je zabezpieczyć hasłem poprzez przygotowanie archiwum ZIP (należy mieć zainstalowany program 7-ZIP) w następujący sposób:
a) Wybrać pliki do zarchiwizowania
b) Z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) wybrać polecenie 7-ZIP,
c) Wybrać opcję Dodaj do archiwum,
d) W oknie dialogowym należy w polu Archiwum wprowadzić nazwę gminy, a w polu Hasło – skomplikowane hasło, wybrać miejsce zapisania pliku,
e) Kliknąć OK.
lub
a) Otworzyć program 7-ZIP,
b) Wybrać pliki do zarchiwizowania,
c) Z menu Plik wybrać polecenie 7-ZIP,
d) Wybrać opcję Dodaj do archiwum,
e) W oknie dialogowym należy w polu Archiwum wprowadzić nazwę gminy, a w polu Hasło – skomplikowane hasło, wybrać miejsce zapisania pliku, można wybrać stopień kompresji – Bez kompresji,
f) Kliknąć OK.

Hasło zabezpieczające pliki archiwum należy przekazać Kamili Górskiej-Kłodzińskiej telefonicznie 89/5219834 lub Joannie Karwowskiej na adres e-mail: j.karwowska @warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, informacja o zakwalifikowaniu się do udziału zostanie przekazana na adres e-mail lub telefonicznie do dnia 19 października 2019 r.

Osobą do kontaktu jest Kamila Górska-Kłodzińska, tel. (89)5219834, e-mail: k.gorska@warmia.mazury.pl.

DO POBRANIA: 
Formularz zgłoszeniowy
Program ramowy
Klauzula RODO 

(wwim)