NOWOCZESNY SPRZĘT W LABORATORIACH WSSE OLSZTYN

Dwa chromatografy cieczowe, w tym jeden z detektorem fuorescencyjnym, do monitorowania zanieczyszczeń próbek środowiskowych i żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i mykotoksynami (T2, HT2, sporysz) – takim sprzętem dysponuje Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Olsztynie.

Do Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych natomiast trafił mikroskop laboratoryjny, z wyposażeniem będącym integralną częścią aparatu, do rozróżniania części gatunków grzybów pleśniowych oraz drożdżopodobnych. Zakup wysoko specjalistycznych urządzeń był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, realizując zadanie ,,Zakup wyposażenia pomiarowego do monitorowania zanieczyszczeń środowiska” w 2019 r. korzystała z dofinansowania w wysokości 10 0000 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszty kwalifikowane całości zadania wyniosły 315 207,53 zł.

(WSSE Olsztyn)