Wsparcie dla biznesu z Warmii i Mazur w zasięgu ręki

Indywidualne spotkanie doradcze podczas Enterprise Europe Network INFO DAY odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Celem projektu Enterprise Europe Network (EEN) jest wspieranie firm w rozwijaniu potencjału innowacyjnego i zwiększaniu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

W ramach projektu EEN:
• poszukuje dla firm zagranicznych partnerów do współpracy biznesowej, technologicznej, projektowej,
• tworzy profile biznesowe i technologiczne przedsiębiorstw w międzynarodowej bazie ofert współpracy,
• przeprowadza ocenę potrzeb biznesowych firmy wraz z analizą porównawczą względem zagranicznych konkurentów,
• oferuje pomoc specjalistów w zakresie doradztwa technologicznego,
• udziela informacji z zakresu unijnych regulacji prawnych i źródeł finansowania innowacyjnej działalności,
• pomaga w zakresie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa w kraju i za granicą,
• organizuje spotkania B2B na targach branżowych i misje handlowe,
• organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty, konferencje m.in. z zakresu prawa międzynarodowego, oznakowania CE, zarządzania produkcją, efektywnego aplikowania o środki finansowe, itp.
Wszystkie usługi realizowane w ramach projektu EEN współfinansowane są przez Komisję Europejską i budżet państwa, a tym samym są bezpłatne dla przedsiębiorców.

Godzina spotkania z każdym uczestnikiem zostanie ustalona indywidualnie.

Rejestracja trwa do 18 sierpnia 2019 roku. Warunkiem skorzystania z indywidualnego doradztwa jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (TUTAJ)

(wwim)