Wsparcie na zrównoważony rozwój turystyki

Komisja Europejska poinformowała o inicjatywie utworzonej w ramach Programu Prac COSME 2019 „Wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki i potencjału Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) turystycznych poprzez współpracę transnarodową i wymianę wiedzy”.

Celem działania jest przede wszystkim: zwiększenie współpracy transnarodowej i transgranicznej w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju MŚP z sektora turystyki; wspieranie zdolności i umiejętności MŚP w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które poprawiłyby ich zarządzanie i ogólne zrównoważenie turystyki oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki poprzez współpracę międzysektorową.

Inicjatywa ma za zadanie rozwijanie i wdrażanie ponadnarodowych i międzysektorowych systemów wsparcia w celu zwiększania zdolności do zrównoważonego wzrostu MŚP w sektorze turystycznym.

Przewidziany budżet na dofinansowanie wybranych propozycji wynosi 5 mln euro, natomiast maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 1 mln euro.
Termin składania wniosków wyznaczono na 24 października 2019 r. do godz. 17:00.

Więcej informacji

(wwim)