Zgłoś się do Akademii Monitoringu Prawa!

Działasz w organizacji pozarządowej? Interesuje Cię śledzenie jak powstaje prawo w Polsce i w Unii Europejskiej? Chciał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wpływania na działania władz publicznych? Zgłoś sie do Akademii Monitoringu Prawa!

Pierwsza edycja Akademii, prowadzonej przez Fundację ePaństwo oraz INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, odbędzie w trakcie dwóch weekendowych sesji 27-29 września oraz 15-17 listopada 2019 r.

Akademia Monitoringu Prawa to intensywny kurs przeznaczony dla działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, które prowadzą lub mają zamiar prowadzić działania strażnicze.

Zajęcia na Akademii prowadzą osoby, które od wielu lat zajmują się, w różnych rolach, udziałem w procesie legislacyjnym, działaniami rzeczniczymi i monitorowaniem tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Nad całością procesu szkoleniowego będą czuwać Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo oraz Grzegorz Wiaderek z INPRIS.

Podczas prowadzonych w formie warsztatów zajęć, przedstawiona zostanie nowatorska, adresowana do organizacji społecznych metodologia oceny skutków przepisów prawa, ponadto organizatorzy udostępnią i omówią narzędzie technologiczne służące do budowania wiedzy statystycznej o zjawiskach społeczno-politycznych oraz podzielą się doświadczeniem z pracy w obszarze legislacji, w tym w szczególności w ewaluacji i monitoringu funkcjonowania konkretnych ustaw. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in:

  1. Hierarchia aktów prawnych w Polsce – omówienie
  2. Dostęp do informacji publicznej
  3. Lobbing i rzecznictwo
  4. Proces legislacyjny w Polsce – omówienie
  5. Narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji prawa
  6. System konsultacji publicznych

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży z i do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie oraz posiłki na czas trwania Akademii. W przypadku gdy warunkiem uczestnictwa jest potrzeba opieki nad dzieckiem, w trakcie prowadzonych zajęć organizatorzy zapewnią też dla dziecka i jego opiekunki/opiekuna możliwość przebywania w miejscu szkolenia.

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 r. Wyniki rekrutacji ogłoszone będą 31 sierpnia 2019 r.

Pytania dotyczące szkoleń nalezy przekazywać na adres krzysztof.izdebski@epf.org.pl

Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(rowop)