AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Cieszą mnie małe, pojedyncze ”zwycięstwa”

Rozmawiamy z Aliną Witkowską, nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu.

Jakie ma Pani wykształcenie i czy wiedziała Pani, że chce pracować w ośrodku pomocy społecznej ? Jak przebiegała Pani dotychczasowa kariera zawodowa ?

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Morągu zamierzałam zostać nauczycielem, złożyłam już nawet dokumenty do studium nauczycielskiego. Zbieg różnych okoliczności spowodował, że nie pojechałam na egzaminy wstępne. Rozpoczęłam naukę w Policealnej Szkole Pracowników Socjalnych w Olsztynie. Przyznam, że jako 19 latka nie do końca miałam świadomość czym będę się zajmowała po ukończeniu szkoły. Teraz po wielu latach pracy  muszę przyznać, że czasami „zrządzenie losu” powoduje, że dokonujemy słusznych wyborów. Po ok. 2 latach po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracę w MOPS w Morągu jako pracownik socjalny. W  1998r rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku pedagogika społeczna. Wtedy jeszcze nie było kierunków studiów kształcących w pracy socjalnej. Po ukończeniu studiów zostałam specjalistą pracy socjalnej a następnie kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i byłam nim przez 17 lat. Nigdy jednak nie przestałam być pracownikiem socjalnym, zawsze starałam się pomóc, mimo że często wykraczałam poza swoje obowiązki zawodowe. Jako kierownik DŚR ukończyłam 3 kierunki studiów podyplomowych: administrację, zarządzanie dla kadry kierowniczej pomocy społecznej oraz niezbędne na stanowisku dyrektora – zarządzanie i  organizację w pomocy społecznej. W styczniu 2021 roku  Burmistrz Morąga awansował mnie na stanowisko dyrektora. Jest to dla mnie duże wyróżnienie ale też ogromne wyzwanie, któremu będę się starała sprostać aby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei i zaufania Pana Burmistrza Tadeusza Sobierajskiego.

Bardzo dużo mówi się o świadczeniach finansowych pomocy społecznej – ale czy tylko na tym polega praca w MOPS ?

Absolutnie nie. Ośrodki pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa, choć z nią najczęściej jest kojarzona.   MOPS udziela również pomocy niematerialnej: w formie gorącego posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu”, zapewnia osobom chorym,  starszym i niepełnosprawnym pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomagamy osobom bezdomnym uzyskać miejsce  w schroniskach, także dla osób wymagających usług opiekuńczych.  Kierujemy do domów pomocy społecznej osoby, które z uwagi na wiek, choroby i niepełnosprawność nie mogą pozostawać w swoim miejscu zamieszkania. Zajmujemy się sprawieniem pogrzebu dla osób samotnych.

1/3 rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej udzielana jest pomoc wyłącznie w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19 tut. Ośrodek pełni dyżur w celu udzielenia niezbędnej pomocy osobom w kwarantannie ( dostarczenie zakupów, leków ).

Współdziałanie to ważna rzecz w pracy MOPS ?

MOPS współpracuje z jednostkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i trzecim sektorem. Współpraca ta daje wymierne korzyści: sprawniejsze załatwianie spraw, integracja działań pomocowych na rzecz konkretnego problemu – zwiększenie skuteczności pomocy, wymiana wiedzy i doświadczeń, dostęp do wypracowanych standardów.

W ramach realizowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, takich jak kultura, edukacja, sport, zdrowie, sądownictwo, policja, organizacje pozarządowe –  do którego przystąpiła Gmina Morąg, zostało zawarte porozumienie na rzecz współdziałania organizacji i instytucji w ramach projektu.

Czy są zgłoszenia od mieszkańców, że w rodzinie dzieje się źle ? Czy można zadzwonić i zgłosić problem ?

Najczęściej zgłoszenia dotyczą nieprawidłowo sprawowanej opieki przez członka rodziny nad osobą niepełnosprawną. Każde, nawet anonimowe zgłoszenie jest weryfikowane przez pracowników socjalnych i podejmowane są stosowne działania. Zatem można a nawet trzeba zgłaszać do MOPS sytuacje, w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo, szczególnie dzieci

Co daje Pani największą satysfakcję w pracy ?

Nigdy nie zastanawiałam się  co w pracy w pomocy społecznej daje mi najwięcej satysfakcji. Cieszą mnie małe, pojedyncze ”zwycięstwa”.  Jeżeli osobie/rodzinie  uda się pomóc a pomoc ta ma długofalowe efekty, czyli gdy rodzina nie wraca przynajmniej przez jakiś  czas  do pomocy społecznej. Jeżeli w rodzinie, w której występowała przemoc uda się jej zapobiec, jeżeli osoba chora wymagająca opieki dzięki nam ma ją zapewnioną  – to wszystko daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.

Co poradziłaby Pani młodym osobom, które myślą o pracy w ośrodku pomocy społecznej ?

W/g mojej wiedzy obecnie na rynku pracy  nie ma bezrobotnych pracowników socjalnych a ośrodki pomocy społecznej, szczególnie w małych miejscowościach borykają się z brakiem wykształconej kadry. Jednak zanim absolwent szkoły średniej podejmie decyzję o podjęciu studiów w kierunku pracy socjalnej powinien wiedzieć, że pracownik socjalny to nie tylko zawód to przede wszystkim misja. Jest to trudna i często niewdzięczna praca, czasami jest więcej porażek niż sukcesów. Dlatego też, osoby decydujące się na pracę w pomocy społecznej winne cechować się wrażliwością, empatią, intuicją ale też sprawnością działania, szczególnie w trudnych sytuacjach, umiejętnością przekonywania i odpornością na stres. Należy też pamiętać, że podobnie jak  policjantem,  pracownikiem socjalnym jest się nie tylko przez 8 godzin w pracy ale również w czasie wolnym.

Poza pracą ma Pani hobby, pasję czy praca jest tą pasją ?

Bardzo lubię czytać książki, szczególnie kryminały. Ponadto, jeżeli tylko mam wolny czas staram się go spędzać z rodziną i przyjaciółmi, którzy pomagają mi zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.  Po zastanowieniu mogę powiedzieć, że tak,  po ponad 20 latach pracy moja praca stała się moją pasją.

Dziękuję za rozmowę.

 

error: Nie kopiuj!!!