Warmia i Mazury

„Cztery łapy”, czyli wyróżnienia dla przyjaciół zwierząt

Poznaliśmy honorowych laureatów pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery Łapy”, który organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie zachowań służących poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

Przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest związana z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i pokrzywdzonych zwierząt domowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wnioski mogły składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne.

Do tegorocznej, pierwszej edycji konkursu, zgłoszonych zostało po 14 kandydatur w kategoriach „osoba fizyczna” i „podmiot zbiorowy”. Kapituła wyłoniła po pięciu laureatów w każdej z kategorii.

Każdy z laureatów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz wsparcie finansowe na zakup artykułów potrzebnych do zapewnienia opieki potrzebującym zwierzętom.

Kategoria osoby fizyczne:
•    Justyna Chrząszcz-Mleczko,
•    Anna Kamińska,
•    Barbara Kułdo,
•    Róża Olszewska,
•    Barbara Zarudzka.

Kategoria podmioty zbiorowe:
•    Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot,
•    Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.,
•    Stowarzyszenie 4 Łapy,
•    Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Przytul Psisko”,
•    Stowarzyszenie Przygarnij Psiaka lub (i) Kociaka.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!