Warmia i Mazury

Do końca stycznia KGW muszą złożyć sprawozdania z wydatków

Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. koła gospodyń wiejskich (KGW) mają czas na złożenie sprawozdań z wydatków poniesionych w ramach dofinansowania działalności statutowej.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory z obowiązku rozliczenia wydatków wywiązało się ok. 2 tys. KGW.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogły przeznaczyć fundusze na następujące cele:

aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach;

działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

rozwój przedsiębiorczości kobiet;

inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej.

Więcej informacji

Więcej informacji nt. pomocy oraz dokumenty można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023.

(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

error: Nie kopiuj!!!