AktualnościHALO MORĄG

Dozór dla sprawcy znęcania się nad osobą najbliższą

Do policyjnego aresztu trafił mężczyzna, który znęcał się nad swoją partnerką. Zatrzymany przez morąskich policjantów to 43-letni mężczyzna.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

W piątek (23.06.2023r.) mieszkaniec Morąga, który stosował przemoc wobec swojej partnerki usłyszał prokuratorskie zarzuty.

Wobec 43-latka prokurator zastosował dozór policji z jednoczesnym obowiązkiem stawiennictwa w morąskiej jednostce policji. Zgodnie z wydanym postanowieniem, mężczyzna musiał również opuścić lokal zajmowany wspólnie z partnerką oraz nie może się do niej zbliżać na odległość mniejszą niż 100 metrów i się z nią kontaktować.

Ze swojego zachowania mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem.

Dyspozycja Art. 207 kodeksu karnego przedstawia się następująco:

  • 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(KPP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!