AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Dzień Strażaka z odznaczeniami i awansami

Tradycją ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej są uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka i święta patrona – św. Floriana, które przypadają 4 maja. Każdego roku wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych, przedstawicielami samorządów, służb i instytucji współpracujących, strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP przeżywali te miłe i podniosłe chwile.

Tegoroczny Dzień Strażaka, ze względu na stan epidemii w kraju i konieczność zachowania rygorów bezpieczeństwa, był inny niż zwykle. Obchody odbyły się w obrębie jednostek ratowniczo-gaśniczych podczas zmiany służby, w których udział wzięli Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski w Ostródzie i st. kpt. Rafał Napiórkowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w morąskiej JRG. Odczytane zostały decyzje i  rozkazy awansowe oraz decyzje o indywidualnych wyróżnieniach. Komendanci przekazali życzenia strażakom i ich rodzinom. Do naszej komendy spłynęły okolicznościowe adresy, za które serdecznie dziękujemy.

Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny PSP wyróżnił nagrodą kpt. Łukasza Zaniewskiego, natomiast Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nagrodził: asp. sztab. Janusza Markowskiego, st. asp. Piotra Homzę i st. ogn. Sławomira Mendykę. Ponadto ostródzki Komendant Powiatowy PSP wyróżnił nagrodami funkcjonariuszy i pracowników naszej komendy.

Odznaczeni i awansowani:

SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

bryg. Adam Zaręba

asp. sztab. Mieczysław Świdczuk

BRĄZOWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

asp. Marcin Kucharek

ogn. Piotr Sowa

ogn. Szymon Skalny

AWANSE W STOPNIU:

na stopień starszego brygadiera

bryg. Tomasz Ostrowski

na  stopień młodszego brygadiera

  1. kpt. Katarzyna Wiśniewska
  2. kpt. Marcin Wiśniewski

na stopień starszego kapitana

kpt. Rafał Napiórkowski

kpt. Grzegorz Różański

na stopień kapitana

mł. kpt. Łukasz Kowalski

mł. kpt. Mateusz Pawlaczyk

na stopień starszego aspiranta

asp. Przemysław Żydaczek

asp. Marcin Kucharek

na stopień aspiranta

mł. asp. Arkadiusz Stępka

mł. asp. Marcin Rybiński

na stopień starszego ogniomistrza

ogn. Ernest Gamrat

ogn. Krzysztof Kucharek

na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Zbigniew Czyżyk

mł. ogn. Arkadiusz Domeradzki

mł. ogn. Piotr Kłuba

mł. ogn. Grzegorz Kudła

mł. ogn. Wiesław Oryl

mł. ogn. Jarosław Stefaniak

na stopień młodszego ogniomistrza

  1. sekc. Jan Hnitecki
  2. sekc. Kamil Kopyczyński
  3. sekc. Szymon Łabudziński
  4. sekc. Radosław Marchlewicz
  5. sekc. Grzegorz Żeberek

na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Artur Barszcz

sekc. Sławomir Bruski

na stopień sekcyjnego

  1. str. Monika Błażejowska
  2. str. Marcin Karczewski

na stopień starszego strażaka

str. Michał Chachuła

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. st. str. Michał Chachuła, sekc. Damian Lorkowski)

error: Nie kopiuj!!!