AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gmina przygotowana do sezonu turystycznego

Większość zadań związanych z rozwojem ruchu turystycznego na terenie Gminy Morąg przejęła Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z siedzibę w Morągu. Od stycznia 2016 r, na stronie prowadzony jest Kalendarz Wydarzeń w Gminie Morąg. Kalendarz skupia informacje o wszystkich ważniejszych wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Morąg przez różne podmioty /w tym: instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, grupy nieformalne.

W zakresie zadań w obszarze turystyki, LOT zrealizuje następujące zadania:

 • W 2022 r., realizując zadanie publiczne i korzystając z dotacji z budżetu Gminy Morąg, opracowano i wydano drukiem: Mapę Gminy Morąg ze szlakami rowerowymi, zdjęciami i opisami najciekawszych atrakcji na trasie szlaków. Mapa była dystrybuowana w 2022 roku w Informacjach Turystycznych w woj. Warmińsko-Mazurskim, na targach turystycznych i imprezach promocyjnych. Część nakładu przeznaczona jest do dystrybucji w 2023 roku.
 • Obecnie LOT jest w trakcie opracowywania broszury opisującej walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze Gminy Morąg w języku angielskim oraz Planu Miasta z zaznaczonym i opisanym miejskim szlakiem Turystycznym (planowany nakład to 500 szt. Broszury oraz 1000 sztuk Planu Miasta), planowany termin wydania: koniec czerwca 2023. Wydawnictwa będą dystrybuowane bezpłatnie w Informacjach Turystycznych w woj. Warmińsko-Mazurskim, na targach turystycznych i imprezach promocyjnych.
 • Zwiększając ofertę rekreacyjną Gminy Morąg dla turystów i mieszkańców LOT w 2023 roku planuje zorganizować : -VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Nieznane Miejsca w Gminie Morąg” — Rajd zaplanowany jest na początek lipca 2023 roku. Będzie to jednodniowy rajd rowerowy po najciekawszych, miejscach w naszej Gminie. Rajd nie będzie miał formy rywalizacji tylko rekreacji połączonej ze zwiedzaniem („żywa lekcja historii”). Rajd będzie prowadził przewodnik, który przybliży i pokaże uczestnikom ciekawe, zapomniane miejsca w naszej Gminie. Podczas Rajdu zapewniona będzie obsługa techniczna i medyczna. Rajd będzie skierowany do mieszkańców Morąga i turystów. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają smycze z plakietkami i odblaskowe plecaki, żeby zwiększyć bezpieczeństwo rajdu. Udział w rajdzie będzie bezpłatny. -VIII Rajd Pieszy „Szlakiem Morąskich Zabytków”. Rajd planowany jest na początek sierpnia. Będzie to jednodniowa inicjatywa, wycieczka i zwiedzanie z przewodnikiem. Profesjonalny przewodnik turystyczny oprowadzi wszystkich chętnych po atrakcjach Morąga opowie o historii miasta oraz legendach i ciekawostkach dotyczących Morąga. Udział w rajdzie i wstęp do obiektów będzie bezpłatny.
 • LOT prowadzi Informacji Turystycznej o wysokim standardzie. W 2022 roku w wyniku powtórnej kontroli certyfikacyjnej, Informacja Turystyczna w Morągu otrzymała 3 gwiazdki na 4 możliwe. Informacja Turystyczna w Morągu posiada wiele bezpłatnych i płatnych materiałów o całym regionie. LOT pozyskał również wiele pamiątek z Gminy Morąg (kubki, filiżanki, torby, smycze, wiatraki, poduszki, przypinki, modele ratusza, magnesy, breloczki, pocztówki i rękodzieło). Dostępny jest również Quest (gra miejska) w formie drukowanej oraz aplikacji. W Informacji Turystycznej utworzone jest samodzielne stanowisko komputerowe dla turystów oraz udostępniane jest bezpłatnie łącze wifi. Obecnie Informacja Turystyczna w Morągu jest otwarta od 7:30 do 15:30. W sezonie nastąpi zmiana i wydłużenie godzin pracy Informacji Turystycznej. W czerwcu i wrześniu będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W lipcu i sierpniu: pon.-pt. 9:00 – 17:00, sob. 10:00 – 14:00.
 • W informacji Turystycznej znajduję się Infomat z wgraną aplikacją Wirtualny Spacer po Morągu, z którego mogą korzystać turyści.
 • LOT rozprowadza pozyskane lub wydane materiały promocyjne: przewodniki, pocztówki, mapy i foldery opisujące walory przyrodnicze i turystyczne gmin Morąg, Łukta, Miłakowo i okolic.
 • LOT prowadzi stronę internetową promującą Gminę Morąg, Lukta i Miłakowo: www.lot.mazury.pl
 • LOT prowadzi profil na Facebooku promujący Gminy Morąg, Łukta i Miłakowo.
 • LOT prowadzi profil na Facebooku Informacji Turystycznej w Morągu.
 • Przekazywanie wydawnictw promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne. W 2022 roku przekazano materiały promujące Gminę Morąg na targi turystyczne. Wybór targów turystycznych jest uzależniony od Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ponieważ to za jej pośrednictwem wystawiamy materiały na targi. Ze względu na bardzo duże koszty bezpośredniego udziału w Targach Turystycznych nie możemy osobiście wziąć udziału w targach.
 • LOT jest członkiem w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, współtworzenie marki turystycznej regionu, uczestnictwo w działalności, nawiązanie stałej współpracy w wymianie danych i myśli.
 • LOT współpracuje i wymienia informację oraz materiały promocyjne z innymi punktami informacji turystycznej, lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi.
 • Lot wziął udział w najważniejszych Konferencjach Turystycznych w 2022 roku : o Konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. o Konferencja „Turystyka nas inspiruje. Turystyka wiejska. Cudownie odkrywać!, o Konferencja „Możliwości wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk dla rozwoju regionów”, o Akademii Liderek Turystyki.

– Od grudnia 2011 r. działa Morąska Izba Pamięci Historycznej w odrestaurowanych piwnicach morąskiego ratusza, w której zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą zapoznać się z ciekawymi eksponatami i pamiątkami. W piwnicach organizowane są również wystawy i prelekcje.

– Na terenie Miasta Morąg wyznaczony jest Miejski Szlak Turystyczny — szlakiem zabytków —w 2015 ustawiono nowe oznakowanie Szlaku z opisami w j. polskim i w j. niemieckim. Miejski Szlak Turystyczny przebiegający na terenie Miasta Morąg wskazuje najciekawsze zabytki i zakątki naszego miasta.

– Na terenie Gminy Morąg znajdują się 3 wyznaczone szlaki rowerowe, które są inwentaryzowane i uzupełniane w oznakowanie. Wydawane są informatory wskazujące i opisujące trasy szlaków.

Urząd dysponuje mennicą ręczną do wybijania lokalnej morąskiej monety. Mennica jest w dyspozycji LOT i jest wykorzystywana w czasie imprez plenerowych oraz przy okazji organizacji stoisk promocyjnych Gminy Morąg i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.

W 2023 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań publicznych w obszarze turystyki: „Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej — prowadzenie Galerii w ratuszu w Morągu” — realizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu. Galeria stanowi atrakcję turystyczną w centrum miasta.

Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na Jeziorze Narie /zadanie obejmuje: szkolenie żeglarskie, organizacja Regat żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Jeziora Narie”/ — realizator: Morąski Klub Żeglarski „KEJA”. Poprawa bezpieczeństwa na j. Narie /zadanie obejmuje: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na wodzie oraz na brzegu jeziora Narie, w tym na plażach niestrzeżonych nad tym jeziorem, poprzez organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia; wzrost świadomości i umiejętności mieszkańców w zakresie ratownictwa wodnego; organizacja szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego i doposażenie w sprzęt ratowniczy oraz remonty i konserwacje sprzętu, działalność profilaktyczna/ – realizator W-M WOPR.

Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg – realizator Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z siedzibą w Morągu. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów — organizacja cyklu rajdów turystyczno-rekreacyjnych po Gminie Morąg dla mieszkańców i turystów— realizator: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” z siedzibą w Morągu.

W zakresie sportu i rekreacji Urząd Miejski w Morągu planuje w sezonie turystycznym następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

 • Turnieje siatkówki plażowej — w Parku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Morągu.
 • Turnieje i gry sportowe na Orlikach przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Żeromskiego.
 • Turnieje tenisa ziemnego i boule w Parku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Morągu.
 • XXIII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie w Kretowinach Ponadto Referat Sportu i Rekreacji opiekuje się obiektami i terenami w Gminie Morąg, które są związane z wypoczynkiem:
 • Kompleks Sportowy „Orlik” przy ul. Sienkiewicza.
 • Kompleks Sportowy „Orlik” przy ul. Żeromskiego.
 • Teren rekreacyjny przy jeziorze Skiertąg ul. Przemysłowa.
 • Stadion Miejski wraz z parkiem rekreacyjnym na Zatorzu.
 • Park Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Kard. Wyszyńskiego .
 • Place zabaw — łącznie 39 obiektów na terenie Gminy Morąg
 • Siłownie zewnętrzne — łącznie 12 obiektów na terenie Gminy Morąg.

Pływalnia „Morąska Perła” w okresie sezonu turystycznego obiekt będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 11:00 — 21:00. Planujemy następujące akcje promocyjne oraz wydarzenia:

1) organizowanie zajęć aqua bike obejmujących ćwiczenia na rowerach wodnych -poprowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora;

2) organizowanie zajęć aqua aerobik prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora;

3) organizowanie zajęć na trampolinach w wodzie prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora;

4) organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat z animatorem w formie gier i zabaw oraz oswajania z wodą;

5) zorganizowanie atrakcji – wodny tor przeszkód;

6) kontynuacja realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” – uczniowie ze szkół wiejskich;

7) uruchomienie jacuzzi zewnętrznego ze strefą wypoczynkową wyposażoną w leżaki;

8) usytuowanie banera reklamującego obiekt pływalni w Kretowinach przy głównym molo.

W zakresie udostępniania terenów gminnych na działalność związaną z wypoczynkiem okresu letniego:

 • przy dużym molo w Kretowinach dzierżawione są tereny z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu wodnego – po obu stronach głównego mola – działka Nr 715/29 o pow. 40 m2 i działka Nr 731/2 o pow. 10 m2 oraz w pobliżu slipu -działka Nr 731/2 o pow. 40 m2;
 • przy głównym molo w Bogaczewie (część działek nr 75/45 i 76/2 o łącznej pow. 77 m2) dzierżawiony jest teren z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz wypożyczalnię rowerów i gokartów na pedały;
 • pozostałe obiekty handlowe i usługowe w Kretowinach i Bogaczewie stanowią własność osób fizycznych i prawnych;
 • w Parku Miejskim w Morągu w pobliżu muszli koncertowej (część działki nr 935/27 o pow. 45 m2) dzierżawiony jest teren z przeznaczeniem pod wypożyczalnię rowerów;
 • na osiedlu „Zatorze” przy jeziorze Skiertąg dzierżawiona jest działka nr 439 o powierzchni 4500 m2 w celu zagospodarowania terenu zgodnie z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług sportu i rekreacji, oraz jest oddany w utrzymanie drewniany pomost przylegający do tej działki; • parkingi stanowiące własność Gminy Morąg na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kretowinach pozostają ogólnodostępne i bezpłatne.

W związku z nadchodzącym sezonem turystycznym w 2023 r. na terenie Gminy Morąg, są realizowane lub będą przeprowadzone następujące prace porządkowe oraz pielęgnacyjne mające na celu podniesienie estetyki i atrakcyjności obszaru:

 1. Przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego w Bogaczewie i Kretowinach prowadzone są prace naprawcze na pomostach (wymiana desek, wzmocnienie barierek, impregnacja). Ponadto w Kretowinach zostaną naprawione drogi gruntowe oraz będą zaimpregnowane ławki w ciągach pieszo-rowerowych oraz będą uzupełnione metalowe wkłady do koszy betonowych, natomiast w Bogaczewie zostanie uzupełniony piasek na plaży oraz będą zaimpregnowane ławki w pobliżu kąpieliska.

2.W obecnej chwili prowadzone są prace naprawcze na pozostałych pomostach gminnych w miejscowościach: Lusajny, Wilnowo, Gulbity, Gubity, Żabi Róg (wymiana desek, wzmocnienie barierek, i impregnacja)

3.W okresie lipiec – sierpień zostanie ustawiona przenośna kabina WC dla turystów wypoczywających na plaży w Gulbitach oraz pojemnik na odpady komunalne przy plaży w Lusajnach.

 1. W ramach stałych umów z Przedsiębiorstwem Oczyszczania sp. z o.o. w Morągu realizowane są na bieżąco prace polegające na: – sprzątaniu dróg gminnych i chodników w ciągach dróg, parkingów i placów gminnych, sprzątaniu i wykaszaniu terenów gminnych, opróżnianiu koszy ulicznych, utrzymaniu czystości na ścieżce dydaktycznej wokół rozlewiska Morąskiego , utrzymaniu czystości na przystankach przy ul. Żeromskiego i Pomorskiej oraz czyszczeniu i malowaniu slupów ogłoszeniowych na terenie Morąga. – sprzątaniu targowiska, utrzymywaniu w sprawności techniczno-użytkowej elementów targowiska oraz utrzymaniu czystości i urządzeń w sprawności techniczno-użytkowej w szalecie publicznym zlokalizowanym przy targowisk, – utrzymaniu: czystości, zieleni i ciągów komunikacji pieszej i kołowej na półwyspie Kretowiny oraz w miejscowości Bogaczewo – utrzymywaniu na bieżąco czystości w toaletach publicznych przy Placu Kombatantów i Placu Jana Pawła II m.in. uzupełnianie papieru toaletowego, mydła, środków czyszczących i dezynfekcyjnych, uprzątnięcie pozostałości pozostawionych w toaletach przez klientów, utrzymanie w czystości zewnętrznych ścian szaletów m.in. usuwanie wszelkich naklejek, reklam i ogłoszeń oraz utrzymanie w czystości terenu wokół szaletów.
 2. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Warmińsko – Mazurskim zostały wykonane prace w obrębie czterech rond zlokalizowanych w Morągu polegające na: usunięciu z jezdni i chodników zanieczyszczeń oraz doprowadzeniu dróg do estetycznego wyglądu po okresie zimowym. Na bieżąco wykonywane są prace polegające na oczyszczaniu jezdni i chodników z nieczystości oraz oczyszczaniu studzienek przykrawężnikowych, kratek wpustowych i studzienek z zanieczyszczeń luźnych oraz zanieczyszczeń typu trawa, chwasty i pył. W ramach tego samego porozumienia planowane jest nasadzenie kwiatów jednorocznych oraz pielęgnowana jest zieleń zlokalizowana na wysepkach, pasach dzielących, poboczach oraz pasach drogowych w obrębie każdego ronda.

W ramach umowy z Zakładem Usługowo Handlowym „CIS” w Morągu realizowane są na bieżąco prace polegające na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni miejskiej w Morągu (wykaszanie trawników, przycinanie żywopłotów, nasadzenia kwiatów jednorocznych, pielęgnacja różanek). Prace prowadzone są w Parku Miejskim przy ul. Parkowej, na zieleńcu przy ul. Kajki, na „Pergoli” przy ul. Mickiewicza, wokół Ratusza na Placu Jana Pawła II, wokół Pałacu Dohnów przy ul. Zawiszy, wokół toru rolkowego przy ul. Asnyka oraz na innych mniejszych zieleńcach stanowiących własność Gminy Morąg.

Pozostałe prace porządkowe i pielęgnacyjne które są lub będą realizowane na podstawie jednorazowych zleceń: – oczyszczono z chwastów i będą regularnie sprzątane ciągi piesze za Pałacem Dohnów (od ul. Zawiszy) i przy zieleńcu przy ul. Kajki, – wymieniono 20 szt. najbardziej zniszczonych koszy metalowych typu „Kacper”, – ustawiono kabinę Toi Toi w Parku Miejskim w Morągu oraz na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Skiertąg, – została przygotowana nowa dekoracja kwiatowa przy pomniku Papieża, – zostaną zaimpregnowane i wymienione deski w ławkach na terenie Morąga, – planowany jest zakup dwóch nowych ławek i ustawienie ich w pobliżu Ratusza – zostaną uzupełnione wkłady do koszy ulicznych betonowych, – zostaną zaimpregnowane elementy drewniane oraz będą wymienione zniszczone deski na stanowiskach handlowych na targowisku miejskim przy ul. Zbożowej,

Z myślą o turystach i mieszkańcach na terenie Gminy Morąg organizowane są imprezy o różnym charakterze oraz wystawy czasowe. Ich organizatorami są zarówno instytucje gminne, jak i lokalne stowarzyszenia i inne podmioty. Oto większe z nich:

Festyn okazji Dnia Dziecka „Razem tworzymy rodzinę”, 04 czerwca, godz. 12:00, park miejski-jednodniowa impreza; w programie: występy artystyczne dzieci i młodzieży, konkursy, konkurencje rodzinne, pokazy służb mundurowych, przejażdżki bryczką, dmuchańce, stoiska z atrakcjami, zumba dla dzieci, gry i zabawy podwórkowe, konkurs plastyczny, maskotki XXL, słodycze dla dzieci i wiele innych atrakcji. Organizator: Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.morag@o2.pl, www.mdk.morag.pl „W lato wybieram bibliotekę”, termin: 26.06.2023 — 07.07.2023, Cykl kreatywnych warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, w programie m. in.: zajęcia kreatywne — krawiectwo i biżuteria, letnie seanse filmowe, eksperymenty i doświadczenia, ziołowe mydła, gliniane cudeńka, zaczarowana wieś w decoupage, Malowanie na szkle. Wstęp wolny. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, tel. 89 757 43 76, e-mail: mbpmorag@wbp.olsztyn.pl, www.bibliotekamorag.pl/kontakt/

VIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Nieznane Miejsca w Gminie Morąg”, termin: I połowa lipca. Rajd zaplanowany jest na początek lipca 2023 roku. Będzie to jednodniowy rajd rowerowy po najciekawszych, miejscach w naszej Gminie. Rajd nie będzie miał formy rywalizacji tylko rekreacji połączonej ze zwiedzaniem („żywa lekcja historii”). Rajd będzie prowadził przewodnik, który przybliży i pokaże uczestnikom ciekawe, zapomniane miejsca w naszej Gminie. Podczas Rajdu zapewniona będzie obsługa techniczna i medyczna. Rajd będzie skierowany do mieszkańców Morąga i turystów. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają smycze z plakietkami i odblaskowe plecaki, żeby zwiększyć bezpieczeństwo rajdu. Udział w rajdzie będzie bezpłatny. Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieokrytych Tajemnic” w Morągu, tel. 89 757 38 26, www.lot.mazury.pl, e-mail: lot.morag@op.pl.

10 lipca – Wakacyjne warsztaty muzyczne, godz. 13:00, sala muzyczna Organizator: Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.morag@o2.pl, www.mdk.morag.pl

22-23 lipca, 29. Regaty o Błękitną Wstęgę jeziora Narie. Miejsce: Plaża główna w Kretowinach Informacje: Dwudniowa impreza żeglarska. Regaty rozgrywane są w pięciu klasach T-1, T-2, T-3, OPEN i OTWARTOPOKŁADOWE. W ciągu dwóch dni regat planowane jest rozegranie siedmiu wyścigów w tym wyścigu o Błękitną Wstęgę j. Narie. Na zakończenie dnia ognisko żeglarskie i wspólne szantowanie przy ognisku Organizator: Morąski Klub Żeglarski KEJA tel. 516 066 321, e-mail: komandor@mkzkeja.pl, www.mkzkeja.pl

5 sierpnia- Festyn z okazji Dnia Morąga, park miejski, jednodniowa impreza kulturalno-rozrywkowa z okazji święta Miasta; w programie: koncerty, konkursy sponsorskie, atrakcje dla dzieci i dorosłych ze strefą gastronomiczną i rozrywkową. Organizatorzy: Burmistrz Morąga, Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.morag@o2.pl, www.mdk.morag.pl

5 sierpnia – Piknik sensoryczny, Park Miejski na Zatorzu, Jedno z wielu wydarzeń w ramach Akcji Rehabilitacji Biegnij, maszeruj spaceruj- wspieraj osoby z autyzmem. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, tel. 89 757 43 76, e-mail: mbpmorag@wbp.olsztyn.pl, www.bibliotekamorag.pl

18 sierpnia – Familijne warsztaty gier planszowych, godz. 12:00, sala na poddaszu Organizator: Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.morag@o2.pl, www.mdk.morag.pl

14 sierpnia – Letnie warsztaty teatralne, godz. 13:00, sala na poddaszu Organizator: Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.morag@o2.pl, www.mdk.morag.pl

23 sierpnia – Kreatywne warsztaty plastyczne, godz. 12.00, sala 305 Organizator: Morąski Dom Kultury, tel. 89 757 26 40, e-mail: mdk.mórag@o2.pl,

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!