AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Gminny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY MORĄG realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023 r. ogłoszony.

Oferty należy złożyć w następujących terminach:

do 12 stycznia 2023 r. do godziny 12.00 oferty na zadania:

– Działanie 2.2. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego

– Działanie 3.1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”

– Działanie 4.1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy

– Działanie 4.2. Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami

– Działanie 5.1. Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie

punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich

– Działanie 6.1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

– Działanie 6.2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu

– Działanie 7.1. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży

– Działanie 7.2. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych

– Działanie 7.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg

do 26 stycznia 2023r. do godziny 12.00 oferty na zadania:

-Działanie 1.1. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów

-Działanie 1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg

– Działanie 1.3. Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie

– Działanie 2.1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorach w Gminie Morąg

-Działanie 6.3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego

Ogłoszenie znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Morągu:

https://bip.morag.pl/10127/I_Otwarty_Konkurs_Ofert_2023/?fbclid=IwAR02Gal5gbRZOTWTusurXatSnLJWTn2e4cwtKZdrBfHHqnMgoeq2dxVnHhc

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!