Warmia i Mazury

Honorowa Odznaka za zasługi dla województwa przyznana Jolancie Dakowskiej

Podczas Gali XXIX Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył Jolancie Dakowskiej Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Odznaczenie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jolanta Dakowska jest radną Rady Powiatu w Ostródzie i Warmińsko-Mazurskim Liderem Wolontariatu. Od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju wolontariatu. Zainicjowała współpracę z Fundacją „Świat na Tak” w Warszawie. Koordynuje organizację konkursów „Ośmiu Wspaniałych”. Z jej inicjatywy na terenie powiatu ostródzkiego powstały liczne Kluby Ośmiu i Szkolne Koła Wolontariatu. Jest autorką i koordynatorką wielu akcji charytatywnych, w które angażuje szerokie grono wolontariuszy – zbiórki żywności i odzieży, zbiórki artykułów dla zwierząt w schroniskach, akcje na rzecz chorych dzieci, współpraca z Hospicjum dla Dzieci w Olsztynie i wiele innych. Należy podkreślić, że poprzez angażowanie dzieci i młodzieży do działań wolontarystycznych Jolanta Dakowska uzyskuje, poza promocją regionu, jeszcze jeden efekt – wychowawczy. Wolontariusze z Klubów Ośmiu i Szkolnych Kół Wolontariatu niosąc bezinteresowną pomoc potrzebującym stają się bardziej otwarci, wrażliwi, wzmacniają poczucie własnej wartości.
Za działalność wolontarystyczną Jolanta Dakowska uzyskała w 2013 r. tytuł Ambasadora Dobra, nadawany przez Fundację „Świat na Tak”.

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!