AktualnościHALO MORĄG

Jakie inwestycje zaplanowano w gminie w tym roku?

Morąski samorząd przygotował PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 r., gdzie znalazły się planowane do realizacji inwestycje.

Są wśród nich , m.in.: budowa ulicy Krokusowej w Morągu, budowa drogi gminnej w Żabim Rogu, przebudowa drogi gminnej we wsi Maliniak, budowa ulicy Bursztynowej od ulicy Szmaragdowej do Tęczowej w obrębie Bramka i Kruszewnia, docieplenie ścian zewnętrznych na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach, rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem, przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kwiatowa.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 r. (aktualizacja nr 2) (PDF, 53 KiB)

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Plan postępowań odzwierciedla zamiar tych zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku finansowym i podlega upublicznieniu w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!