KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIOSNA NA WARMII, MAZURACH I POWIŚLU”

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym „Wiosna na Warmii, Mazurach i Powiślu”.

Prace fotograficzne można przesyłać na adres e-mail: konkursfotograficzny.uw.olsztyn@gmail.com do dnia 16 maja 2021 r.

Spośród zgłoszonych fotografii zostaną wyłonione najciekawsze prace, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno budzącej się do życia przyrody naszego regionu. Przewidujemy jedno pierwsze miejsce, dwa drugie, trzy trzecie oraz wyróżnienia!

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych:

I miejsce – APARAT FOTOGRAFICZNY LUSTRZANKA

II miejsce – SMARTWATCH

III miejsce – GRY PLANSZOWE I KSIĄŻKI

Zasady konkursu określa Regulamin znajdujący się na naszej stronie, gdzie też znajduje się Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do zabawy!

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
(UW Olsztyn)