Warmia i Mazury

Konkurs plastyczny „Wyjątkowa Ozdoba Bożonarodzeniowa”

Osoby umieszczone w instytucjonalnej i rodzinnej  pieczy zastępczej: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, pochodzące  z  Powiatu Ostródzkiego, zapraszamy do udziału w konkursie pn.: Wyjątkowa Ozdoba Bożonarodzeniowa.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej oraz dostarczenie jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul.  Jana III Sobieskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 14:30 (liczy się data wpływu do Organizatora).

Szczegóły w Regulaminie oraz pod numerem telefonu 89 642 98 83.

Regulamin konkursu

(PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!