AktualnościHALO MORĄG

Mieszkańcy Żabiego Rogu protestują domagając się budowy chodnika

Mieszkańcy Żabiego Rogu domagają się budowy chodnika we wsi. W tej sprawie protestowali dzisiaj poprzez spacerowanie przez godzinę na jedynym przejściu dla pieszych.

Mieszkańcy, zgodnie z ustawą „Prawo o zgromadzeniach” złożyli do Burmistrza Morąga pismo w sprawie zorganizowania w miejscowości Żabi Róg, w dniu 28 kwietnia 2023 roku, w godz. 17.00-18.00, na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1199 N w kierunku Boguchwały oraz na drodze gminnej w kierunku Bogaczewo.

Burmistrz Morąga poinformował, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Natomiast zgodnie z art. 21 i 22 ww. ustawy zawiadomienie o zgromadzeniu dokonane w trybie uproszczonym zgłasza się, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni planowaną datą zgromadzenia, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) i nie może się ono odbyć jeśli będzie powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Zawiadomienie Sołtys Żabiego Rogu Burmistrz Morąga, według właściwości przesłał w dniu 26.04. 2023 r. do WCZK w Olsztynie.

Urząd Miejski poinformował WCZK w Olsztynie, że zawiadomienie zostało złożone z uchybieniem terminu, o którym mówi art. 7 ustawy Prawo o zgromadzeniach. W informacji wspomniano, że pismo Sołtys Żabiego Rogu może być potraktowane jako zawiadomienie o zgromadzenia w trybie uproszczonym, dlatego decyzję w tej sprawie może podjąć tylko WCZK w Olsztynie.

W odpowiedzi Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie poinformowała, że przesłane zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, nie wypełnia zapisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach, zarówno w zakresie zachowania terminu złożenia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w. ustawy, jak i w zakresie danych, które powinny być zwarte w zawiadomieniu, o których mowa w art. 10 ust. 1. WCZK w Olsztynie wyjaśnił, że do złożonego zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie można zastosować postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń zgodnie z zapisem art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach. Planowane zgromadzenie odbywać się będzie na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1199N, a to będzie powodować utrudniania w ruchu drogowym i wpływać na organizację ruchu drogowego.

Policja w oparciu o pismo z WCZK w Olsztynie również nie wyraziła zgody na takie zgromadzenie. Nie przeszkodziło to jednak mieszkańcom  Żabiego Rogu, aby wyjść na ulicę i wyrazić swój sprzeciw wobec braku decyzji w sprawie budowy chodnika we wsi, poprzez maszerowanie przez przejście dla pieszych.

– Od wielu lat zabiegamy o budowę chodnika. Nie jesteśmy też informowani dlaczego taki chodnik nie może zostać wybudowany. Dlatego mieszkańcy są oburzeni, że największe sołectwo w Gminie Morąg nie ma chodnika. Stąd decyzja, aby wyjść i zaprotestować przeciwko takiej bezczynności. Cieszy fakt, że bardzo dużo młodych przyłączyło się do protestu. W naszym przekonaniu sprawa jest bardzo poważna, niecierpiąca zwłoki  – mówi Mirosława Mała, Sołtys Sołectwa Żabi Róg  i dodaje: – Remontowana jest droga nr 527 z Morąga do Olsztyna, a przez naszą miejscowość obywa się ruch dużych samochodów ciężarowych, co wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Oczekujemy na podjęcie konkretnych działań ze strony starostwa.

Mieszkanka Żabiego Rogu, Antonina Anna Letkiman napisała z tej okazji piosenkę:

(red./fot. Dawid Sawicki)

error: Nie kopiuj!!!