HALO MORĄG

Miłakowo. Informacja nt. kryterium dochodowe do POPŻP 2021 PLUS

Mieszkańcy Gmin y Miłakowo, urząd informuje,  że zwiększyło się kryterium dochodowe do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 PLUS.

Obecnie dochód osób, które chcą przystąpić do Programu, nie może przekraczać 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie. Dodatkowe zapisy do Programu odbędą się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłakowie (ul. O. Władysława Włodyki 20A, 14-310 Miłakowo) w terminie:

22 maja – 2 czerwca 2023 r. w godz. 8.00–14.00.

WAŻNE. Osoby, które zapisały się do Programu od września 2022 r. do chwili obecnej NIE MUSZĄ zapisywać się ponownie do Programu. Zapisy dotyczą jedynie osób, które w tym okresie przekraczały kryterium dochodowe do przyznania pomocy żywnościowej.

tel. MOPS-u w Miłakowie: (89) 758-71-61

(UM Miłakowo)

error: Nie kopiuj!!!