Warmia i Mazury

Nabór do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

Ruszyły zgłoszenia do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, informacji turystycznych oraz pozostałych obiektów usługowych, które zlokalizowane są w województwie warmińsko-mazurskim.

Podstawą zgłoszenia jest spełnienie wymagań określonych w regulaminie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (zał. nr 1 do ogłoszenia naboru), poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia (zał. nr 2 do ogłoszenia naboru).

Wypełniony formularz zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy przesłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl, następnie podpisać (podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu lub osoba przez niego upoważniona) i wraz z załącznikami dostarczyć do organizatora rekomendacji osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

Nabór zgłoszeń potrwa do 28 lutego 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Osoby odpowiedzialne za nabór:
– Anna Jaroszuk – zastępca dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu
tel. kontaktowy: 89 521 69 00
e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl
– Ewelina Kuper-Pińska – starszy inspektor w Departamencie Turystyki i Sportu
tel. kontaktowy: 89 521 69 88
e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
1. Regulamin Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim
2. Formularz zgłoszenia udziału w Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) w województwie warmińsko-mazurskim

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!