Najlepsi i najzdolniejsi

157 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W tym roku kwota jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 300 zł miesięcznie.

w Urzędzie Wojewódzkim, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski oraz Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczyli wyróżnienia tym uczniom, którzy otrzymali promocję uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych przedmiotach, wyniki co najmniej dobre.

– Uczymy się całe życie, czy chcemy czy nie. Talent i ciężka praca to podstawa. Jeżeli macie dosyć książek, problemy z nauką, stres, czy przemęczenie, to odłóżcie je na trzy dni, a potem je przeproście. Wielkie wyrazy uznania dla Was. Jesteście, i nie boję się tego powiedzieć, elitą województwa warmińsko-mazurskiego. To zasługa Waszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, Waszych wzorców do których chcecie nawiązywać i na których opieracie swój trud w nauce, w swojej pracy. Życzę Wam, abyście odnieśli jak największy sukces. – powiedział Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.

Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, gratulując zebranym na Sali Urzędu Wojewódzkiego uczniom, zacytował słowa Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.” W swojej wypowiedzi podziękował również wszystkim nauczycielom, którzy zawsze stoją za sukcesami swoich uczniów.

Wśród stypendystów znalazło się 11 uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najwyższą średnią stopni 6,0.

Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów

(UW Olsztyn)