Nowe kadry dla służby zdrowia

W sobotę, 21 września, po raz kolejny w województwie warmińsko-mazurskim odbył się Lekarski Egzamin Końcowy. Jest to egzamin państwowy konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza, a także uprawnia do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym w celu zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Wzięło w nim udział ponad 200 osób m.in. absolwenci Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także uczelni medycznych z sąsiednich województw.

Przedstawicielami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zespole egzaminacyjnym było 8 pracowników Wydziału Zdrowia oraz jeden z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którzy brali również aktywny udział przy współorganizacji LEK wraz z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Młodzi lekarze, którzy zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym, powiększą zasoby kadry medycznej w naszym województwie. Natomiast, w terminie 1-31 października br. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne do odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, w którym lekarze ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacje w poszczególnych dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. (UW Olsztyn)