Warmia i Mazury

O profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień

W Olsztynie odbyła się szkoleniowa narada pełnomocników/koordynatorów gminnych ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, którą zorganizował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele samorządów lokalnych, ale także pracownicy systemu pomocy społecznej odpowiedzialni w gminach za realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Naradę otworzyła Monika Kocimska-Warczak – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – witając zebranych gości i prelegentów oraz przedstawiając program spotkania.

Pierwszą część narady poprowadzili przedstawiciele Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, przedstawiając badawcze i praktyczne odpowiedzi na pytania o stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jako pierwszy wystąpił Szymon Grzelak – prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – przedstawiając wyniki badań oraz wnioski i rekomendacje z najnowszego raportu IPZIN: „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. W prezentacji nie zabrakło przedstawienia modelu profilaktyki zintegrowanej oraz strategii siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki. Jako podsumowanie prezentowanych wyników badań omówiono rolę więzi rodzinnych i rówieśniczych, a także rolę nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w procesie kształtowania zdrowych postaw i nawyków dzieci i młodzieży. Podczas dyskusji z uczestnikami narady podjęto również temat czynników ryzyka oraz czynników chroniących młodych ludzi przed zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Drugą sesję podczas pierwszego dnia narady, wraz z Szymonem Grzelakiem,  poprowadzili: Zofia Dłubacz-Sykut – coach i profilaktyk – oraz Michał Czerwiński – profilaktyk i prezes Fundacji Pomost. W tej części spotkania zaprezentowano uczestnikom programy profilaktyczne rekomendowane przez system rekomendacji, będące wsparciem dla samorządów gminnych oraz placówek oświatowych w realizacji zadań z zakresu profilaktyki.

Przedstawiono między innymi założenia oraz dowody skuteczności programów: Archipelag Skarbów oraz Gwiazda Mocy. W trakcie prezentacji poszczególnych elementów programów omawiano przykłady metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą ukazujące istotę pracy profilaktycznej opartej o model profilaktyki zintegrowanej.

Drugi dzień narady poprowadzili przedstawiciele Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Robert Frączek oraz Sylwia Opasińska z Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KCPU nawiązali do systemu rekomendacji programów profilaktycznych, wskazując m.in. argumenty przemawiające za tym, że poszczególne elementy programów profilaktycznych nie powinny być zmieniane przez ich realizatorów. Omówiono wagę ewaluacji programów, a wraz z uczestnikami narady przeanalizowano doświadczenia i „dobre praktyki” z zakresu realizacji programów rekomendowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Zaprezentowano również działania profilaktyczno-interwencyjne dedykowane młodzieży upijającej się lub używającej innych nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Ostatnim blokiem tematycznym narady była reklama i promocja napojów alkoholowych. Dominika Gołaska oraz Gabriela Waldon-Kostecka z Działu Prawnego KCPU omówiły prawne aspekty związane z reklamowaniem i promowaniem alkoholu, ale także zaprezentowały i omówiły z uczestnikami narady praktyczne zastosowanie przepisów prawnych w gminach.

Na zakończenie przedstawiciele samorządów gminnych powymieniali „dobre praktyki” w zakresie ograniczania dostępu do alkoholu.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!