Warmia i Mazury

O uchwale antysmogowej na Warmii i Mazurach

W konferencji „Czy na Warmii i Mazurach potrzebna jest uchwała antysmogowa?” uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych z regionu, a także pracownicy JST zajmujący się ochroną środowiska.

Podczas spotkania nie zabrakło również radnych sejmiku województwa oraz inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W rozmowach brał również udział marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z dwóch województw, w których nie została jeszcze uchwalona tzw. „uchwała antysmogowa”. Konferencja miała na celu podkreślenie jak ważna jest jakość powietrza nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim lokalnie.

Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, będące najbliżej mieszkańców, mają największy wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Mają także możliwość wsparcia swoich mieszkańców różnymi formami dofinansowania, a także udzielenia informacji w zakresie innych środków krajowych, dzięki którym można finansować działania takie jak wymiana pieców, podłączenie do sieci ciepłowniczej czy termomodernizacja budynków mieszkalnych.

Podczas konferencji swoje doświadczenia, spostrzeżenia oraz wiedzę przekazali:
– Andrzej Urbanik – specjalista w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej „Doświadczenia i rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie walki o czyste powietrze”
– Tomasz Zalewski – naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Olsztynie Departament Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Pomiary jakości powietrza i ich wpływ na działania jednostek samorządowych i wpływanie na poprawę jakości powietrza w województwie”
– Hanna Teodorowicz – dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie „Program priorytetowy Czyste Powietrze – realizacja oraz efekty wdrażania w województwie warmińsko-mazurski”
– Witold Wróblewski – prezydent miasta Elbląg „Działania proekologiczne w mieście Elblągu”
– Bogusława Bandelewska – specjalista ds. ochrony środowiska Urząd Miasta Iławy „Działania gminy miejskiej Iława w zakresie ochrony powietrza”.

Konferencję podsumowała Jolanta Piotrowska – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Zaznaczyła, że choć Warmia i Mazury są najczystszym regionem na mapie Polski, nie powinno zatrzymywać naszych działań proekologicznych. Pracujemy aktualnie nad opracowaniem uchwały antysmogowej, która ma na celu zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W związku z powyższym aby przepisy te nie były martwe, musimy skupić się na pozyskaniu środków finansowych, aby najuboższe gminy naszego województwa nie miały problemu z wprowadzeniem założeń takiej uchwały. Chcemy również, aby gminy jako jednostki będące najbliżej mieszkańców podjęły czynną współpracę podczas konsultacji nad uchwałą antysmogową. Zależy nam, aby działania przez nas podejmowane wpisywały się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, bo jak wspomniała Jolanta Piotrowska zdrowie naszych mieszkańców zależy od tego jakie będziemy mieli powietrze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PREZENTACJAMI:

– Bogusława Bandelewska – Działania UM Iława w zakresie ochrony powietrza
– Hanna Teodorowicz – Program Czyste Powietrze – realizacja oraz efekty wdrażania w województwie warmińsko-mazurskim
– Tomasz Zalewski – Pomiary jakości powietrza i ich wpływ na działania jednostek samorządowych i wpływanie na poprawę jakości powietrza w województwie
– Doświadczenia i rekomendacje Komisji Europejskiej w zakresie działań antysmogowych

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!