Warmia i Mazury

Otwarcie Oddziału Klinicznego Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku

19 stycznia 2024 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Oddziału Klinicznego Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku w Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla reprezentowała Dyrektor Wydziału Zdrowia Katarzyna Dośla-Szcześniak. Utworzenie klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku nastąpiło poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem.

Wartość projektu: 22 293 392,64 PLN

wydatki kwalifikowane w wysokości 20 322 753,16 zł dofinansowane z EFRR 85%, dotacja celowa MZ 15%

wydatki niekwalifikowane 1.9700.639,49 zł

Jest  to jedyny  taki oddział w województwie warmińsko-mazurskim.  Powstanie takiego oddziału przyczyni się do zabezpieczenia wzrastających potrzeb zdrowotnych w zakresie leczenia chorób nowotworowych, które stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce. Powstanie Oddziału Klinicznego Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku stanowić będzie wsparcie ośrodków onkologicznych w kraju poprzez jakości, kompleksowości i dostępności do świadczeń. Utworzenie ośrodka transplantacji szpiku oraz zwiększenie liczby łóżek hematoonkologicznych umożliwi podjęcie działań leczniczych wcześniej niedostępnych w naszym województwie i przyczyni się do poprawy jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!