Warmia i Mazury

Pomiary radonu m.in. na Warmii i Mazurach

Na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w 2022 r. pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach będą wykonywane przez ACTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krańcowej 49. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę pomiary średniorocznego stężenia radonu, w  okresie od października do grudnia 2022 r., będą wykonywane między innymi na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia, tj. 300 Bq/m3.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu, mające na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia tj. 300 Bq/m3, są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w okresie od 2020 r. do 2023 r.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu wykonywane są w sezonie grzewczym, tj. w okresie styczeń-marzec oraz październik- grudzień, w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, żłobki oraz budynkach zamieszkania zbiorowego tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki, itp.

Należy podkreślić, iż pomiar stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych jest bezpieczny.

W przypadku wytypowana Państwa placówki jako miejsca wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu, zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z ACTE sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia ww. pomiarów – pomiar powinien trwać co najmniej 30 dni – w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach są finansowane z budżetu państwa ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania – podmioty, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!