Warmia i Mazury

Powstanie gra o Mikołaju Koperniku

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przygotowuje pierwszą grę o Mikołaju Koperniku.

Fundusze pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

W projekcie „Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna — dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej”, powstaną gra o Koperniku, specjalna aplikacja mobilna oraz film animowany.

Muzeum Warmii i Mazur stawia na edukację i przybliżanie postaci Mikołaja Kopernika młodym odbiorcom. Gra wprowadzi graczy do realiów olsztyńskiego zamku, kiedy jego mieszkańcem był Mikołaj Kopernik. Uczestnikom gry zaproponujemy rozgrywkę w trybie FPP (First Person Perspective) łącząc elementy grafiki 3D (animacje i prezentacja wnętrz zamku) oraz 2D w przypadku rozwiązywania zagadek w misjach. Misje w grze mają rozwijać kompetencje: myślenia logicznego, kojarzenia faktów, matematyczne, geograficzne, fizyczne ze szczególnym uwzględnieniem astronomii oraz poszerzać wiedzę historyczną dotyczącą wydarzeń z życia Mikołaja Kopernika w okresie jego pobytu w Olsztynie.

Gracze pomogą Kopernikowi m.in. w pracy przy tablicy astronomicznej (jedyny oryginalny przyrząd astronomiczny Kopernika zachowany do naszych czasów), przy pisaniu jego dzieła „De Revolutionibus…”, prowadzeniu akcji osadniczej, czy przygotowaniu zamku do obrony w czasie wojny polsko-krzyżackiej.

Gra będzie bezpłatna i działać w środowisku przeglądarki internetowej z możliwością obsługi graczy korzystających z różnych systemach operacyjnych. Mamy nadzieję, że będzie wygodnym narzędziem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Kolejny produkt opracowany w ramach tego projektu to aplikacja mobilna „Olsztyński zamek w czasach Kopernika”, która wykorzystując technologię „rozszerzonej rzeczywistości” (Augmented Reality) opartą o detekcję markera, pozwala użytkownikowi na obejrzenie treści w formie animowanej scenki 3D. Aplikacja będzie również stanowić przewodnik po wybranych miejscach związanych z życiem Mikołaja Kopernika w olsztyńskim zamku.

Aplikacja będzie bezpłatna i będzie z niej można korzystać, zwiedzając olsztyński zamek, a użytkownik dzięki niej zobaczy, jak przed wiekami wyglądało życie w zamku zarządzanym przez Mikołaja Kopernika.

Trzeci element to film animowany przygotowany w technologii Full CG, który będzie wyświetlany pod tablicą astronomiczną w olsztyńskim zamku i będzie także dostępny w mediach internetowych. Będzie on opowiadał o tym jak doszło do powstania tablicy astronomicznej oraz rozpoczęcia pracy nad dziełem życia Mikołaja Kopernika – „De Revolutionibus…”.

Partnerem w tych działaniach będzie firma Chronospace, która realizowała podobne projekty m.in. dla Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Czartoryskich w Puławach, Zamku w Baranowie Sandomierskim, prywatnych firm w zakresie symulatorów szkoleniowych w technologii VR.

Projekt to nie tylko działania oparte o najnowsze technologie, ale także doposażenie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w sprzęt, który sprawi, że turyści i uczestnicy wydarzeń kulturalnych będą czuli się lepiej w przestrzeni olsztyńskiego zamku.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!