Warmia i Mazury

Poznawajmy nasze kulinarne dziedzictwo

Rusza nabór do części produktowej konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku w Olsztynie.

Celem inicjatywy jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.

Organizatorem centralnym wydarzenia odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Poza komisją konkursową powoływana jest kapituła krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych.

O nominację mogą ubiegać się również produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

Inicjatywa przebiega dwuetapowo:
1. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów
2. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu (spośród produktów nominowanych w regionach)  do prestiżowej nagrody „PERŁA ”, która wręczana jest na Wielkim Finale Konkursu w Poznaniu, podczas trwania targów „Smaki Regionów”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 roku i należy je przesyłać mailem, najlepiej w formie edytowalnej (WORD) na adres m.sadlowska@warmia.mazury.pl

Regulamin  na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego http://www.produktyregionalne.pl/nkd.php?body=article&name=nkd-dokumenty-do-pobrania&lang=pl oraz poniżej:
Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy
Karta zgłoszeniowa

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!