Propozycja dla przedstawicieli branży spożywczej

Od 15 do 17 marca 2020 roku w miejscowości Kortrijk (Belgia) odbędą się międzynarodowe targi spożywcze TAVOLA. W wydarzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele firm z Polski Wschodniej.

Przedsięwzięcie należy do najważniejszych w Europie targów branży spożywczej i stanowi miejsce wymiany kontaktów pomiędzy producentami oraz nabywcami wysokiej jakości produktów.

Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw, weźmie udział w wydarzeniu. W tym celu została zakupiona powierzchnia wystawiennicza w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej, którzy jednocześnie będą mogli skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów (uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, dostawy i odbioru produktów, a także wyżywienia i zakwaterowania).

Zgłoszenia należy wysłać do 29 listopada 2019 roku (do godziny 15.00) do sekretariatu Domu Polski Wschodniej na adres info@eastpoland.eu

Więcej informacji udziela Małgorzata Wasilenko, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, e-mail: malgorzata.wasilenko@warmia.mazury.pl, telefon +32 2 738 02 26.

(wwim)