HALO MORĄG

Prosty test pomaga przewidywać upadki i zapobiegać im

Prosty test kliniczny z kartonikiem wielkości wizytówki pozwala ocenić siłę kończyn dolnych pacjenta, by przewidzieć ryzyko upadku – informuje pismo „Gait and Posture”.

Upadki są częstą przyczyną poważnych urazów, a związana z tym konieczność długotrwałego unieruchomienia może powodować kolejne zagrażające życiu komplikacje. Wśród setek czynników mogących przyczynić się do upadku (zidentyfikowano ponad 400) czołowe miejsca zajmują poczucie równowagi i pozwalająca je wykorzystać siła mięśni kończyny dolnej.

Test opracowany przez naukowców z Centre for Biomechanics and Rehabilitation Technologies (CBRT) Staffordshire University polega na wykonywanym za pomocą dynamometru pomiarze siły potrzebnej do wyciągnięcia małego kartonika spod stopy. Badana osoba (siedząca na krześle ze swobodnie opuszczonymi rękami) proszona jest o przytrzymanie kartonika dużym palcem stopy (paluchem). Pomiar wykonywany jest trzykrotnie, wynik stanowi średnia z tych trzech prób.

Wcześniej stwierdzono, że siła chwytu palucha jest silnie związana z siłą wszystkich grup mięśni stopy i kostki oraz z umiejętnością utrzymania równowagi.

Podczas eksperymentów oceniono dwudziestu zdrowych ochotników ze specjalistycznego laboratorium biomechaniki Uniwersytetu Staffordshire oraz dziesięciu chorych na cukrzycę z kliniki stopy cukrzycowej w Chennai w Indiach. Próby te potwierdziły przydatność metody.

Autorzy proponują zastosowanie testu do monitorowania osłabienia mięśni w klinikach w celu lepszej oceny ryzyka upadków u pacjentów z cukrzycą.

„Ten rodzaj prostej oceny klinicznej jest niezwykle cenny w warunkach ograniczonych zasobów i pomaga w zapewnieniu skutecznej porady klinicznej” – powiedział dr Lakshmi Sundar, współautor badania i specjalista w zakresie stopy cukrzycowej z Chennai.

„Upadki i strach przed upadkiem są głównym problemem w postępowaniu ze starszymi dorosłymi. Pierwszy upadek zapoczątkowuje błędne koło zwiększonego lęku przed upadkiem, zmniejszonej aktywności i utraty siły. Prowadzi to do większego ryzyka dalszych upadków. Dlatego zidentyfikowanie osób, które mogą upaść oraz zapobieganie pierwszemu upadkowi, jest niezwykle ważne” – powiedział prof. Nachi Chockalingam, dyrektor Centre for Biomechanics and Rehabilitation Technologies (CBRT) przy Staffordshire University.(PAP)

 

error: Nie kopiuj!!!