„Przebudowa drogi gminnej nr 152008N na odcinku Ględy – Trokajny, Gmina Łukta”

Gmina Łukta podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 152008N na odcinku Ględy – Trokajny, Gmina Łukta” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 629 147,45 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% wynosi 377 488,47 zł., wysokość środków poniesionych przez Gminę Łukta to 251 658,98 zł.

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi oraz zjazdów, której celem jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu.

Parametry nowopowstałej drogi:

długość – 1287,50 m,

szerokość- 3,5 m z mijankami (szerokość jezdni z mijanką 5 m).

(UG Łukta)