HALO MORĄG

Przebudowa stacji Giżycko ułatwi podróże koleją

Stacja Giżycko zmienia się dla mieszkańców i turystów. Prace wchodzą w kolejną fazę. Przebudowane perony zapewnią wygodny dostęp do kolei. Dzięki budowie sieci trakcyjnej do miasta dojadą pociągi elektryczne, co zapewni szybsze i sprawniejsze podróże. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują inwestycję za około 650 mln zł przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przebudowywana stacja Giżycko, w ramach modernizacji linii Ełk – Korsze (linia nr 38), zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do pociągów, a turystów zachęci do wyboru kolei jako wygodnego i szybkiego środka transportu do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

W Giżycku przygotowywany jest teren pod budowę nowych peronów – wyspowego i przydworcowego. Wykonawca m.in. prowadzi prace rozbiórkowe starych torów i rozjazdów oraz montuje elementy sieci trakcyjnej. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wejść do pociągów. Dojście do peronu nr 1 zostanie zapewnione bezpośrednio z placu przydworcowego, a do peronu nr 2 będzie możliwe z przejścia podziemnego z pochylnią, co zapewni wygodny dostęp także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowany zostanie most na Kanale Łuczańskim oraz zbudowany wiadukt kolejowy nad ul. Św. Brunona, które zapewnią sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Wzrost bezpieczeństwa pieszym zapewni przejście pod torami na ul. Unii Europejskiej, które zastąpi dotychczasowe przejście w poziomie szyn łączące centrum Giżycka z miejską plażą.

Szeroki zakres prac w Giżycku wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. Od czwartku, 4 maja za pociągi obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Sterławki Wielkie – Ełk. Zmiany są uzgodnione z przewoźnikami. Informacje o zmianach w komunikacji są dostępne na stronach przewoźników oraz stronie i aplikacji Portal Pasażera. Planuje się, że zastępcza komunikacja autobusowa obwiązywać będzie do listopada br.

W ramach modernizacji linii na odcinku Giżycko – Ełk przebudowane zostaną także stacje Stare Juchy i Wydminy oraz przystanki Woszczele i Siedliska. Aktualnie wykonawca koncentruje prace na przebudowie peronów w Starych Juchach i Wydminach. Gotowa jest konstrukcja nowego wiaduktu kolejowego w Woszczelach. Na całym odcinku prowadzone są prace ziemne, wzmacniany jest grunt, postępuje przebudowa przepustów oraz budowa fundamentów pod słupy sieci trakcyjnej.

Zakończenie prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”, na odcinku Ełk – Giżycko, zostało zaplanowane w 2024 r. Wartość robót to 649 mln zł netto, w tym dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 499 mln zł. Kolejny etap projektu, na trasie z Giżycka do Korsz, będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie – z 80 do 160 km/h.

Zakres prac wymaga zmian w rozkładzie jazdy i uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej w kierunku Korsz i Olsztyna.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

error: Nie kopiuj!!!