Przełączenie obsługi strażackiego numeru alarmowego 998 do CPR w Olsztynie

W maju b.r. numer 998 zostanie przejęty przez numer alarmowy 112 w Olsztynie. Proces przełączania rozpocznie się 10 maja a zakończy się 17 maja. Każdego dnia będą przełączane poszczególne powiaty. Jako pierwsza w naszym województwie zostanie przełączona KM PSP Olsztyn.

Przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centra Powiadamiania Ratunkowego to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. Wcześniej miało to miejsce w 2018 roku, gdzie elementem usprawnienia funkcjonowania systemu było przełączenie numeru 997. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie jest merytorycznie oraz organizacyjnie przygotowane do przyjęcia przełączenia numeru 998. Należy podkreślić, że jedyną zmianą dla osób zgłaszających będzie tylko miejsce przyjmowania zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia, które są alarmowe i dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska w dalszym ciągu będą przekazywane według właściwości do PSP, PRM czy Policji. Nie wątpliwie ważną informacją jest fakt, że w dalszym ciągu operatorzy numerów alarmowych będą odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i przekazywanie ich odpowiednim SKKM/SKKP PSP, którzy są dysponentami sił i środków. Ważnym aspektem przejęcia numeru 998 przez Centra Powiadomień Ratunkowych jest odciążenie pracy Dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ będą otrzymywali tylko te zgłoszenia alarmowe, które będą dotyczyły zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Należy tutaj podkreślić, że informacje przekazywane operatorom numerów alarmowych pozwalają na jednoczesne poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Jest to istotne przy np. wypadkach drogowych.

Kilka podstawowych i bardzo ważnych wskazówek, które pomogą służbom dojechać na miejsca zdarzenia.

Co należy powiedzieć w pierwszej kolejności dzwoniąc na numer alarmowy 112 ?

Miejsce zdarzenia jest bardzo ważną kwestią. Jest to miejsce do którego mają przybyć odpowiednie służby czyli: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Państwowa Straż Pożarna. Im dokładniejsza i precyzyjna lokalizacja, tym szybciej otrzymamy potrzebną nam pomoc ‼️!

Dokładny adres: miejscowość, gmina/powiat, numer budynku.

PAMIĘTAJ : Operator pytając o gminę/powiat lub województwo potwierdza, o której miejscowości mowa (przykład: w Polsce jest około 117 miejscowości o nazwie Nowa Wieś).

Dojazd do miejsca zdarzenia: którą drogą, od której strony, od której miejscowości.

Jeziora i akweny wodne: nazwa zbiornika wodnego, nazwa miejscowości, numer wejścia, nazwa plaży, nazwy charakterystycznych budynków (np. hotel, pensjonat).

Drogi: pikietaż drogi (numer drogi, kilometr drogi), trasa skąd do dokąd jechaliśmy, ostatnia mijana miejscowość, nazwa węzła drogi.

Lasy: od której miejscowości/drogi weszliśmy do lasu, charakterystyczne miejsca, słupki leśne, czy widać drogę leśną lub asfaltową, o której godzinie weszliśmy do lasu.

Nie wiesz gdzie jesteś ? Może jest ktoś obok ciebie ? Zapytaj.

Przede wszystkim – odpowiadaj na pytania operatora!

(UW Olsztyn)